Kuituseokset ja uudet valmistusteknologiat säästävät vettä

Suomen Tekstiili & Muoti ry piti tänään yritysvastuuverkosto FIBS:in järjestämässä Veden varassa -seminaarissa puheenvuoron aiheesta "Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden hankintaketjujen vaikutukset vesistöihin".

Yritysvastuuverkosto FIBS:in järjesti Veden varassa –seminaariin, jonka tavoitteena oli lisätä yritysten tietoutta puhtaan veden merkityksestä ja kestävästä vedenkäytöstä.

Seminaarissa tarkasteltiin yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa vesistöjen globaaliin hyvinvointiin ja biodiversiteettiin sekä kestävään vedenkulutukseen.

Tavoitteena oli lisätä yritysten tietoutta puhtaan veden merkityksestä ja kestävästä vedenkäytöstä sekä liiketoimintamahdollisuutena että hankintaketjujen hallinnassa.

Kuituseosten tuottaminen kuluttaa vähemmän vettä

Tuotteen raaka-aine- ja materiaalivalinnoilla on oleellinen vaikutus veden kulutukseen, ja kuitusekoituksella voidaan vähentää veden tuotekohtaista kokonaiskulutusta merkittävästi. Esimerkiksi tekokuitujen valmistukseen vettä kuluu huomattavasti vähemmän kuin puuvillakuidun tuotantoon.

Veden säästöä saadaan myös siirtymällä aiempaa tehokkaampiin pesuaineisiin sekä värjäys- ja viimeistyskemikaaleihin. Vettä voidaan säästää myös keräämällä ja puhdistamalla prosessivedet takaisin uudelleenkäyttöön.

Vedettömiä vaihtoehtoja uudella teknologialla

Värjäysteknologiassa on tarjolla jo täysin vedettömiä vaihtoehtoja, joissa käytetään veden sijaan esim. nesteytettyä hiilidioksidia. Käytetystä hiilidioksidista 95 % voidaan kierrättää takaisin prosessiin.

Suoraan kankaalle tehtävä reaktiivitulostus tai esimerkiksi nk. AirDye-teknologia säästävät myös runsaasti vettä. Reaktiivitulostuksessa väriaine tulostetaan digitaalisesti suoraan tekstiilin pintaan, kun taas AirDye –tekniikalla väriaineet siirretään kierrätyspaperin pinnalta synteettiselle tekstiilimateriaalille korkean lämpötilan avulla.

Kustannussäästöt syntyvät tehokkaammasta tuotannosta, prosessikemikaalien vähenemisestä sekä veden säästöstä ja kierrättämisestä.

Tulevaisuudessa keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi ovat myös mm. yhteistyö muiden teollisuudenalojen kanssa, uusien liiketoimintamallien sekä kiertotalouden edistäminen. Asiaa edistävät myös vastuullisen tuotannon hankkeet sekä infrastruktuurin parantaminen tuotantomaissa.

Hankintaketju tuntemalla vedenkulutus haltuun

Pirstaloituneissa ja pitkissä hankintaketjuissa veden kulutukseen vaikuttaminen saattaa tuntua haastavalta tehtävältä. Esimerkiksi tekstiilien valmistusprosessissa on tyypillisesti useita eri tuotantomaita: kuidut voivat tulla yhdestä maasta, kankaat ja neulokset toisesta ja tuote kootaan kolmannessa maassa.

Oman hankintaketjun läpinäkyvyys on avaintekijä veden kulutuksen vähentämiseen. Kun valmistusmenetelmät ja –prosessit tunnetaan, päästään kiinni siihen, miten ja missä vettä kuluu. Esimerkiksi tehokkaammat viljely- ja kastelutekniikat puuvillakuidun tuotannossa säästävät jopa 20 % vettä.

Veden varassa –seminaari oli osa FIBS:in Yritykset & biodiversiteetti -hanketta