Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Sujuvan tuotannon toimintaedellytyksiin kuuluu koneiden ajantasainen huolto ja vian sattuessa korjaus. Ompelukonekorjaajat eläköityvät Suomessa kovaa vauhtia, eikä uusia ompelukonemekaanikkoja ole koulutettu sitten 1990-luvun. Suomen Yrittäjäopisto kouluttaa nyt ompelukoneiden huoltoa ja kunnossapitoa sekä edistää yhdessä liiton kanssa osaamisen säilyttämistä Suomessa.

Ompelevan teollisuuden yritykset ovat jo vuosia olleet huolissaan ompelukonekorjaajien häviämisestä Suomesta. Ompelukonemekaanikkoja on koulutettu viimeksi vuosikymmeniä sitten ja korjaajayrittäjinä toimivat osaajat ovat hiljalleen katoamassa eläköitymisen myötä. Koneiden korjaajia tarvitsevat isot ja pienet ompelevat yritykset, oppilaitokset ja myös harrastajat. 

Suomen Tekstiili & Muoti on ollut edistämässä ompelukonekorjaajakoulutuksen palauttamista jäsentensä toiveesta. Vuonna 2021 aloitettiin koulutussuunnittelu yhdessä useammalla paikkakunnalla toimivan Suomen Yrittäjäopiston (SYO) kanssa. Jo syksyllä 2022 käynnistyi ompelukoneiden huolto- ja kunnossapitokoulutus Tampereella. 

Huoltaja tekee enemmän kuin ompelija, mutta vähemmän kuin mekaanikko 

Kaksi kertaa toteutetun SYOn huolto- ja kunnossapitokoulutuksen kesto on ollut reilun puoli vuotta ja sisältänyt 6–7 lähiopetuskertaa, etätehtäviä sekä mahdollisuuden Teams-tapaamisiin. Tampere on toiminut keskeisenä sijaintina koulutuksille, sillä osallistujia on ollut Rovaniemeltä Helsinkiin. Kouluttajana toimii ompelukonemekaanikkoyrittäjä. 

Koulutuksen käynyt ompelimon työntekijä, laitosmies tai yrittäjä osaa ennaltaehkäistä koneiden rikkoutumista ja tehdä huoltoja sekä tietää, milloin mekaanikko on kutsuttava paikalle. Huolto-osaamisen kautta arvokasta mekaanikkotyötä täytyy ostaa harvemmin. 

Viime talven kurssille osallistui kaksi ompelimon työntekijää Tam-Silkiltä. Yrityksessä ollaan tyytyväisiä koulutuksen tuomiin hyötyihin.  

”Säästöä syntyy, kun perussäätöihin ja korjauksiin ei tarvitse kutsua ulkopuolista korjaajaa, vaan työ onnistuu omasta takaa. Tietoisuutemme koneiden huoltotarpeesta on lisääntynyt ja olemme muun muassa laatineet koneille huoltokirjan, jonne huoltotoimenpiteet merkitään konekohtaisesti”, kertoo Tam-Silkin tuotantopäällikkö Satu Venables. 

Suosittu koulutus saa jatkoa ja kehitystyötä tehdään edelleen 

SYOn järjestämät koulutukset ovat olleet suosittuja eivätkä kaikki halukkaat ole mahtuneet niille mukaan. Yhdelle kurssille mahtuu 15 osallistujaa. Syksyllä käynnistyvät jälleen uudet koulutukset, jotka jakautuvat tällä kertaa erikseen teollisuus- ja kotiompelukoneisiin. 

”Työelämälähtöisyys on meille tärkeää. Pyrimme kehittämään sisältöjä jatkuvasti vastaamaan yksilöllisemmin yritysten tarpeita erilaisten koneiden huolto-osaamiseen. Haluan alan säilyvän Suomessa ja tämä osaaminen on kriittinen osa sitä”, kertoo SYOn tekstiili- ja muotialan koulutusvastaava Jari Viitasalo. 

Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa ja se on maksullista. Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon Koneiden kunnossapito tekstiili- ja muotialalla -tutkinnon osan suorittamista on myös pohdittu SYOlla, mutta ongelmaksi nousevat työpaikkaohjaajien puuttuminen sekä mahdollisten näytön arvioijien (ompelukonemekaniikkayrittäjien) pitkät välimatkat yrityksiin. Näyttöön tarvittaisiin myös rikkinäinen kone. 

”Halusimme lähteä kaksi vuotta sitten mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja päästä tarjoamaan ensiapua koneiden huolto-osaamiseen. Kun koulutuksen järjestämiseen ja yritysten tarpeisiin on päästy sisälle kokemuksen kautta, voimme pohtia tarkemmin tutkinnon suorittamista”, Viitasalo jatkaa. 

Ompelukonehuoltaja ei ole mekaanikko eikä tee vaativia korjaustöitä. Varsinkin sähkötöitä vaativat korjaustyöt tulee jättää mekaanikolle. Suomen Tekstiili & Muoti jatkaa edelleen Opetushallituksen, Suomen Yrittäjäopiston sekä muiden ammatillisten oppilaisten kanssa mahdollisten koulutusmuotojen etsimistä ja kehittämistä, jotta ompelukonekorjaajaosaaminen saadaan säilymään Suomessa. 

Ilmoittautuminen syksyn 2024 ja talven ompelukonehuollon ja -kunnossapidon koulutuksiin on nyt käynnissä Suomen Yrittäjäopiston verkkosivuilla 

Tutustu lisää: 

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto: Koneiden kunnossapito tekstiili- ja muotialalla -tutkinnon osa 

 

Auri Kohola

Asiantuntija, osaaminen & vetovoima

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Näytös24 esitteli monipuolista osaamista ja uusia luovia ratkaisuja – liitto palkitsi Lauri Greisin ja Sini-Pilvi Kiilusen

Uutishuone