Kuulumisia Digitaalinen murros muotialalla –hankkeesta: koulutuksia, konsultointia ja tutkimusta digitalisaation vaikutuksista

STJM:n kaksivuotisessa digitalisaatiohankkeessa päästiin viime vuoden aikana hyvin vauhtiin muotialan digitalisaatiokehityksen tukemisessa. Mennyt vuosi piti sisällään ensimmäiset digikoulutukset ja -tilaisuudet, tutkimusraportin digitalisaation vaikutuksista muotialaan sekä kahden konsultointipilotin käynnistyksen digistrategioihin sekä digitaalisiin tuotepasseihin liittyen. Asiantuntija-projektipäällikkö Aleksandra Prami tiivistää hankkeen ensimmäisen vuoden ja luo katsauksen kevään tapahtumiin.

Digitaalinen murros muotialalla -hanke käynnistyi todenteolla syksyllä 2023. Viime syksyn aikana tarjosimme hankkeen myötä koulutuksia ja tilaisuuksia sekä tutkimustietoa digitaalisaation eri teemoista muotialan yrityksille.

Marraskuussa julkaisimme Solitan toteuttaman tutkimuksen digitalisaation vaikutuksesta muotialaan. Tutkimuksessa tärkeiksi lähivuosien trendeiksi ja teemoiksi tunnistettiin muun muassa digitaalisten ja fyysisten kanavien integrointi, dataohjautuvuus, generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen, kiertotalousliiketoiminnan digitalisaatio sekä tuotanto- ja toimitusketjujen uudistaminen. Raportin löydöksiä on hyödynnetään esimerkiksi hankkeen koulutusteemojen tunnistamisessa sekä digistrategioihin liittyvässä konsultoinnissa. 

Tarjosimme syksyllä 2023 yrityksille tukea erilaisten tapahtumien ja koulutusten muodossa: verkkokaupan kehittämisestä, datan hyödyntämisestä ja  metaversumin mahdollisuuksista muotialalla. Tilaisuudet ovat herättäneet kiinnostusta ja poikineet palautetta, että digitaalisuuteen liittyville tilaisuuksille on ollut tarvetta. Heti alkuvuodesta on tarjolla lisää tilaisuuksia ja koulutuksia muun muassa verkkokaupan konversio-optimointiin, 3D-suunnittelun käyttöönottoon sekä peli- ja muotialan yhteistyömahdollisuuksiin liittyen.

Käynnistimme loppuvuodesta myös kaksi konsultointipilottia, joista toisessa yrityksiä autetaan valmistautumaan digitaalisen tuotepassin käyttöönottoon ja toisessa ottamaan digitalisaatio vahvemmin osaksi yritysten strategioita. Mukana on 20 muotialan yritystä. Ensimmäiset yritykset ovatkin jo saaneet konsultoinnin päätökseen, mutta valtaosa piloteista jatkuu vielä kevään ajan. Molempien pilottien kokemuksia ja oppeja tullaan myöhemmin jakamaan myös alan muiden toimijoiden käyttöön. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta 780.000 eurolla kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta. Hanke on Euroopan Unionin rahoittama –  NextGenerationEU.   

Aleksandra Prami

Asiantuntija-projektipäällikkö, digitalisaatio, Digitaalinen murros muotialalla -hanke

+358 500 480 286
aleksandra.prami@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Miltä näyttäisi digitaalisen tuotepassin käyttöönotto? Kuulumisia DPP-konsultointipilotista

Mitä kuuluu yrityksien digistrategia-piloteille?

Uutishuone