Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 3: Logistiikka

Logistiikalla on merkittävä rooli tekstiili- ja muotialalla niin hankinnassa kuin vientikaupassa, sillä tuotteiden valmistus tapahtuu tyypillisesti eri alueella kuin missä varsinaiset markkinat ovat. Logistiikkaa suunnitellessa onkin huomioitava niin toimitusaika kuin kustannukset.

Logistiikkaan liittyvät päätökset ovat oleellisia liiketoiminnan, sen sujuvuuden, kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Logistiikka on sekä hankinnassa että vientikaupassa merkittävä menoerä – samalla se on kulu, jossa oikeilla valinnoilla voidaan parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta huomattavastikin. Digitalisaatio muuttaa logistiikan, sillä se tuo läpinäkyvyyttä alalle ja helpottaa tilausprosessien sujuvuutta.

Reitin ja toimitusehdon vaikutukset tehokkuuteen ja kustannuksiin

Yritys sopii toimitusten toteuttamisesta, vastuista ja velvollisuuksista yleensä valmistajan kanssa tehdyissä sopimuksissa. Incoterms-toimituslausekkeen valinnalla määritellään kenelle kuljetusten toteuttamisvastuu ja mahdollisesti sen aikana tapahtuneet vahingot kuuluvat.

Kuljetusmuodon valinnassa on huomioitava

  • tuonti- ja vientimaan etäisyys,
  • kuljetettavan tavaraerän koko sekä
  • kuljetuksen aikataulu.

Euroopan sisäisiin kuljetuksiin kannattaa varata 1–2 viikkoa, merirahtiin Aasiasta kuusi viikkoa ja junarahtiin Kiinasta kolme viikkoa.

Kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen

Kuljetuspalveluita kannattaa kilpailuttaa. Haasteena voivat olla alan kirjavat käytännöt ja varsinkin pienemmissä yrityksissä tarvittavien resurssien ja osaamisen puute. Onnistuneen kilpailutuksen vaikutukset tulokseen voivat olla huomattavat.

Kansainvälisen liiketoiminnan opas (2019) sisältää Logentian laatiman tarkistuslistan kuljetuspalveluiden kilpailuttamiseen.

Asiakas-/verkkokauppa- ja toimittajarahdit

Asiakkaalta perittävä rahti on strateginen valinta. Tärkeintä on, että yrityksessä tiedetään jokaisesta tapahtumasta, paljonko asiakkaalta veloitettiin rahdista ja paljonko itse maksettiin samasta kuljetuksesta. Paljon tilaa vievän, mutta hinnaltaan edullisen tuotteen kate voi olla negatiivinen kalliin rahdin takia.

Toimittajien rahtihinnoittelua voi verrata omaan tuontihinnastoon ja tuonnin kuljetuskustannuksia voi alentaa parempaa sopimusta hyödyntämällä. Toimittajien kanssa tehtävissä sopimuksissa on hyvä erottaa tuotteen hinta ja kuljetusveloitus toisistaan eri riveiksi, jotta kuljetuksen osuutta voidaan tarvittaessa pienentää käyttämällä parasta mahdollista kuljetussopimusta.

Kansainvälisen liiketoiminnan oppaassa on myös listattu esimerkkejä eri kuljetusmuotojen tarjoajista sekä tyypillisiä kuljetusaikoja ja -kustannuksia Euroopassa. Kannattaa tutustua!

Tässä juttusarjassa on poimintoja marraskuussa 2019 julkaistun Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen liiketoiminnan oppaan aiheista. Opas on suunnattu tukemaan hankinnan ja viennin ensiaskelia sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämistä. Opas on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi sisältäen erilaisia malleja arjen työtä helpottamaan. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ladata oppaan ja toolboxin liitteet jäsensivuilta.  Oppaan logistiikkaosio on laadittu kuljetussopimusten hallintaan ja markkinahintaisuuden seurantaan erikoistuneen Logentian avulla.

Muista myös maksuttomat jäsenpalvelut

Tarjoamme jäsenpalveluna yrityksille yrityskohtaista neuvontaa, yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia kaikilta toiminta-alueiltamme. Kauttamme saat tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen niin julkaisujen kuin tilastojenkin muodossa. Ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löydät verkkosivuiltamme ja säännöllisesti ilmestyvistä uutis- ja jäsenkirjeistä.

Juttusarjan muut osat:

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 1: Tekstiili- ja muotialan sykli

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 2: Tuotteiden määrittely ja pakolliset merkinnät

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 4: Yhteistyökumppaneiden valinta

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 5: Tullit kansainvälisessä liiketoiminnassa

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 6: Yhteistyökumppaneiden seuranta ja vapaaehtoiset vastuullisuusjärjestelmät

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Business Finlandilta tukea yritysten kansainvälistymiseen – Exhibition Explorer ja Group Explorer -rahoitus uudistuivat

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone