Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 4: Yhteistyökumppaneiden valinta

Suomalaisilla yrityksillä on erilaisia liiketoimintamalleja. Osa toimii suomalaisten tai ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, osalla on omaa tuotantoa. Kansainvälisessä toimintaympäristössä on tärkeää, että yritys tuntee kumppanit, joiden kanssa se toimii.

Lähes jokainen tekstiili- ja muotialan yritys ostaa raaka-aineita, materiaaleja, tuotteita tai palveluja ulkopuolisilta toimijoilta. Hankinnat muodostavat usein merkittävän osuuden yrityksen kustannusrakenteesta. Huolellisella hankintojen suunnittelulla ja toimintatapojen tehostamisella voidaan vuositasolla saada aikaan merkittäviäkin säästöjä. On myös hyvä tiedostaa, että hankintaan ja kumppaneiden valintaan liittyy aina riskejä, ja kumppaneihin tutustuminen ja sopimukset ovat tärkeitä riskinhallinnan välineitä.

Yhteistyökumppaneiden löytäminen ja valinta

Materiaalien ja valmistuksen sopimuskumppaneita voi etsiä monin tavoin. Läheisin lähde ovat kollegoiden suositukset ja tutun yritysverkoston käyttämät yhteistyökumppanit. Asiakkaita etsivät tavarantoimittajat ja tuottajat ottavat myös jatkuvasti suoraan yhteyttä yrityksiin. Yhteistyökumppaneita voi löytyä myös hankintamarkkinoilla toimivien agentuurien kautta. Lisäksi mahdollisiin sopimuskumppaneihin voi tutustua messuilla ja muissa B2B-tapahtumissa.

Yhteistyökumppaneiden valintaan vaikuttavat paitsi kumppanin tarjonta ja kapasiteetti, niin myös yhteinen arvomaailma ja halukkuus sitoutua ostavan yrityksen asettamiin vaatimuksiin esimerkiksi vastuullisuuteen liittyen. Suomen Tekstiili & Muoti ry tarjoaa jäsenyrityksilleen apua kansainvälisten sopimuskumppaneiden kartoittamisessa. Liitolla on kontakteja hankintamaihin ja kasvatamme verkostoa jatkuvasti. Parhaan kuvan yhteistyökumppaneista ja tuotteiden valmistusolosuhteista saa vierailemalla paikan päällä yhteistyökumppaneiden tehtailla.

Hankintasopimukset

Riippumatta siitä toimivatko yrityksen yhteistyökumppanit Suomessa, lähialueella tai ympäri maailmaa, jokaisesta hankintoihin liittyvästä asiasta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus.

Hankintasopimuksiin on hyvä liittää myös tuotteiden speksaukseen liittyvät tiedot. Näin varmistetaan, että molemmilla sopijaosapuolilla on yhteinen ymmärrys tuotteen valmistamiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Lisäksi hankintasopimuksiin on suositeltavaa kirjata ostavan yrityksen eettisyyteen ja ekologisuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset ja kriteerit (Code of Conduct), jotta kumppanit mieltävät vastuullisuuskriteerit erottamattomaksi osaksi yhteistyötä.

Olennaista on varmistaa, että sopimus soveltuu käyttötarkoitukseensa ja kattaa kaikki olennaiset näkökohdat mahdollisten riitatilanteiden varalta.

Kansainvälisen liiketoiminnan oppaassa (2019) on listattu asioita, jotka hankintasopimukseen on syytä sisällyttää. Lisäksi oppaaseen on laadittu malli sopimuksiin liitettävästä tuotespesifikaatiolomakkeesta. Suomen Tekstiili & Muoti on myös laatinut jäsenyritysten käyttöön malliasiakirjan sopimuksiin liitettävistä eettisistä periaatteista (Code of Conductista), jonka jäsenyritykset voivat ladata käyttöönsä extranetistä.

Tässä juttusarjassa on poimintoja marraskuussa 2019 julkaistun Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen liiketoiminnan oppaan aiheista. Opas on suunnattu tukemaan hankinnan ja viennin ensiaskelia sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämistä. Opas on tarkoitettu käytännönläheiseksi työkaluksi sisältäen erilaisia malleja arjen työtä helpottamaan. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ladata oppaan ja toolboxin liitteet jäsensivuilta.

Muista myös maksuttomat jäsenpalvelut

Tarjoamme jäsenpalveluna yrityksille yrityskohtaista neuvontaa, yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia kaikilta toiminta-alueiltamme. Kauttamme saat tietoa ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen niin julkaisujen kuin tilastojenkin muodossa. Ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat löydät verkkosivuiltamme ja säännöllisesti ilmestyvistä uutis- ja jäsenkirjeistä.

Juttusarjan muut osat:

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 1: Tekstiili- ja muotialan sykli

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 2: Tuotteiden määrittely ja pakolliset merkinnät

Tekstiili- ja muotialan kansainvälinen liiketoiminta, osa 3: Logistiikka

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 5: Tullit kansainvälisessä liiketoiminnassa

Kansainvälisen liiketoiminnan opas, osa 6: Yhteistyökumppaneiden seuranta ja vapaaehtoiset vastuullisuusjärjestelmät

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Business Finlandilta tukea yritysten kansainvälistymiseen – Exhibition Explorer ja Group Explorer -rahoitus uudistuivat

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone