Kysymyksiä ja vastauksia: Mitä jos koronavirus vaikuttaa yrityksen toimintaan? 

Koronavirus voi vaikuttaa yrityksen toimintaan monin tavoin, vaikka kukaan työntekijöistä ei suoraan sairastuisikaan: työntekijä voi esimerkiksi joutua karanteeniin työmatkalla tai toimitukset voivat viivästyä. Keräsimme yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia yritysten käyttöön. 

”Koronaviruksen aiheuttama tilanne on erittäin poikkeuksellinen niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Tilannetta seurataan tarkasti ja ohjeita päivitetään tarvittaessa. Tilanteita tulee arvioida aina myös tapauskohtaisesti. Jäsenyritysten kannattaa kysyä liitosta neuvoa, jos asiat mietityttävät”, sanoo Suomen Tekstiilin & Muoti ry:n työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläinen. 

Suomen Tekstiili & Muoti ry tarjoa jäsenyrityksilleen neuvontaa mm. työelämän asioihin, sopimuksiin sekä vientiin ja tuontiin liittyen. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä jos työntekijä sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin?

Mikäli työntekijä sairastuu koronavirukseen, työnantajalla on normaali työehtosopimuksen sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. 

Jos työntekijä jää työmatkallaan karanteeniin ilman, että hän on itse sairastunut, työnantaja vastaa matkakuluista ja maksaa mm. päivärahat tältä ajalta työehtosopimuksen mukaisesti. 

Mitä jos työntekijä sairastuu lomamatkalla?

Jos työntekijä jää vapaa-ajan matkallaan tai lomalla karanteeniin, eikä pääse loman päättymisen jälkeen töihin, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta tältä ajalta, mutta työntekijällä on oikeus olla pois töistä. Työntekijällä ei ole tällaisessa tilanteessa oikeutta loman siirtämiseen myöhempään ajankohtaan.  

Kela maksaa tietyin edellytyksin tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päivärahaoikeudesta löytyy tietoa Kelan sivuilta. 

Molemmissa tapauksissa olennaisin asia on ilmoittaa työnantajalleen välittömästi sairastumisesta tai karanteeniin joutumisesta. 

Kannattaako lähteä työmatkalle ulkomaille?

Työpaikoilla kannattaa seurata tarkkaan ulkoministeriön matkustusohjeita. Voi miettiä, onko mahdollista hoitaa kokoukset esimerkiksi etäyhteydellä. 

Mitä jos yhteistyökumppanit eivät voi noudattaa sopimuksia koronaviruksen takia tai omat toimitukseni uhkaavat viivästyä?

Yrityksen on tärkeä tunnistaa ja käydä läpi kaikki ne sopimukset, joiden täyttämiseen koronavirus-epidemia voi vaikuttaa (esim. toimitussopimukset).  

Joissain tilanteissa koronaviruksen aiheuttamat häiriöt voivat muodostaa ylivoimaisen esteen (ns. force majeure), joka voi poikkeuksellisesti vapauttaa sopijapuolet sopimuksen suoritusvelvollisuudesta.  

Ylivoimaisen esteen käsillä olo on kuitenkin aina arvioitava sopimuskohtaisesti. Samalla on hyvä muistaa, että sopimusten noudattamista on jatkettava mahdollisuuksien mukaanja yrityksen on hoidettava ne velvoitteet, jotka voidaan täyttää koronaviruksesta huolimatta.  

Yrityksen edun mukaista on reagoida häiriötilanteisiin ajoissa ja ilmoittaa niistä sopimuskumppanille, jolloin osapuolet voivat myös pohtia vaihtoehtoisia tapoja sopimuksen toteuttamiseksi ja pyrkiä löytämään toimivia ratkaisuja neuvotteluteitse. 

Mitä vakuutukset korvaavat?

Yritysten on syytä tarkistaa vakuutusturvansa ja matkavakuutuksensa ehdot. Mikäli matkavakuutukseen sisältyy ns. kriisiturva, se voi korvata peruuntuneen tai keskeytyneen matkan kustannuksia. Ehdoissa on vakuutusyhtiökohtaisia eroavaisuuksia. 

 

Lisää ohjeita työnantajille EK:n sivuilta:

EK suosittelee yrityksiä varautumaan koronaviruksen mahdolliseen laajamittaiseen leviämiseen 

Keskeisiä lisätiedon lähteitä:

THL Ajankohtaista koronaviruksesta 

Kela: Tietoa tartuntautipäivärahasta 

Sosiaali- ja terveysministeriö – tartuntataudit 

Ulkoministeriö – matkustaminen ja matkustusohjeet 

Ulkoministeriö – Matkustusilmoitus 

Aiempi uutisointimme aiheesta:

Koronavirus vaikuttaa jo tekstiili- ja muotialaan 

Sivu päivitetty 13.3.2020