Lahden Muotoiluinsitituutissa vaatesuunnittelijan koulutuksen tilalle puettavan muotoilun suuntautuminen

Uudistuksella halutaan edistää yritystoiminnan kehitystä, tuoteideoiden kaupallistamista ja pienyrittäjyyden syntyä.

Lahden ammattikorkeakoulussa ei jatkossa enää opeteta vaatesuunnittelua. Alan opetus ei kuitenkaan poistu kokonaan. Jatkossa opiskelijat voivat valita teollisen ja brändimuotoilun osaamiskokonaisuuden, jonka sisällä voi suuntautua teolliseen ja puettavaan muotoiluun.

– On tärkeää, että Suomessa koulutetaan jatkossakin osaajia tekstiili- ja muotialalle. Alan yritykset tarvitsevat menestyäkseen ja kasvaakseen innovatiivisia osaajia, jotka hallitsevat monipuolisesti suunnittelua, tuotantoa ja kaupallista puolta. Opintopolkuja uudistettaessa tulee huolehtia siitä, että opinnot vastaavat työelämän tarpeita ja opiskelijat työllistyvät opintojensa jälkeen, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Muotoiluinstituutin mukaan vaatetusmuotoilu ja puettava muotoilu tukee yritystoiminnan kehitystä, tähtää tuoteideoiden kaupallistamiseen ja edesauttaa pienyrittäjyyden syntyä. Opetuksen perustana on käyttäjälähtöisyys, kaupallisuus, funktionaalisuus ja kestävä kehitys.

– Tämä ala kehittyy ja uudistuu vauhdilla. Esimerkiksi älytekstiilit ja funktionaaliset tekstiilit kehittyvät nopeasti, ja suomalaisella osaamisella voisimme helposti kehittyä niissä kärkimaaksi. Suunnitelmat uudesta opetuskokonaisuudesta voisivat vastata tähän tarpeeseen hyvin, Auvinen jatkaa.

Monipuolista osaamista tarvitaan

Suomen Tekstiili & Muoti ry toteutti viime keväänä jäsenistönsä koulutuskysyntää ja toimialan koulutustarjontaa koskevan koulutusselvityksen.

Olennaisia osaamisaloja tulevaisuudessa ovat markkinointi, brändinrakentaminen, myynti, liiketoiminnan kehittäminen, suunnittelu, tuotekehitys, materiaaliosaaminen, teollinen monivaiheompelu ja kielitaito. Alalle tarvitaan uudenlaista liiketoimintaosaamista, kun suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset suuntaavat yhä enemmän kansainvälisille markkinoille.

Lahdessa kolme osaamiskokonaisuutta

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituuttiin on tänä keväänä mahdollisuus hakea aiemman kymmenen pääaineen sijasta kolmeen eri osaamiskokonaisuuteen, jotka ovat sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, visuaalinen viestintä sekä teollinen ja brändimuotoilu.

Teollisessa ja brändimuotoilussa on mahdollisuus suuntautua pakkaus- ja brändimuotoiluun, ajoneuvomuotoiluun sekä teolliseen ja puettavaan muotoiluun.