Lausunto kustannustukeen esitettävistä muutoksista: Tukia tarvitaan edelleen, koska rajoitukset jatkuvat

Vastaus työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön.

Koronakriisi on vaikuttanut tekstiili- ja muotialan yrityksiin eri tavoin. B2B-yrityksille vaikutukset ovat tulleet viiveellä ja myös monet kuluttajarajapinnan yritykset kertovat, että tämä vuosi on edellistäkin haastavampi. Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskaupan trendi ei ole vieläkään kääntynyt kasvuun, vaikka muutoin Suomessa on jo nähtävillä jonkinlaisia viitteitä talouden virkistymisestä. Kustannustukia ja muita yritysten tukimuotoja tullaan tarvitsemaan niin kauan kuin yhteiskunnassa on koronapandemiasta johtuvia rajoituksia. Sulkemis- ja rajoittamispäätökset ovat vaikuttaneet erittäin kriittisesti myös esimerkiksi ravintola- ja hotellitekstiilien ja lautasliinojen valmistajiin ja alihankintaketjuun Suomessa. Tässä lausunnossa otetaan kantaa hallituksen esityksestä vain kustannustukeen, koska sulkemiskorvaus ei suoraan koske edustamamme alaa.

Kustannustukeen on tehty tärkeitä parannuksia aiemmilla tukikierroksilla. Kiinteiden kustannuksien määritelmää on laajennettu, ja tuen hakemista on helpotettu niille yrityksille, jotka ovat rekisteröityneet muille kuin ennakkoon tukikelpoisiksi määritellyille toimialaluokille. Yritysten saamat tukisummat ovat kuitenkin edelleen jääneet pieniksi suhteessa verrokkimaihin, kuten Ruotsiin. Suomessa yritysten kriisituet suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat Euroopan komission mukaan jääneet EU-maiden joukossa kolmanneksi pienimälle tasolle. Vain Kroatiassa ja Irlannissa kriisituet ovat matalammalla tasolla.

Liikevaihdon aleneman alaraja 25 prosenttiin, kiinteiden kustannusten omavastuuosuus alemmas

Liikevaihdon aleneman alarajaa on laskettava nykyisestä yli 30 prosentista, jotta tuki tavoittaa paremmin yritykset, jotka jo toista vuotta kamppailevat selviämisestään koronakriisissä. Esitämme liikevaihdon aleneman alarajan laskemista 25 prosenttiin. Aiemmilla hakukierroksilla merkittävä osa tukeen varatusta summasta on jäänyt jakamatta – tämä tuskin on tarkoituksenmukaista.

Kustannustuen laskentakaavan 30 prosentin ”myynnin aleneman omavastuuosuus” vaikuttaa tukisummaa pienentävästi. Omavastuuosuus tulisi laskea 20 prosenttiin. Tukisummat ovat Suomessa pieniä verrattuna yritysten myynnin alenemaan ja kiinteisin kustannuksiin.

Tukien enimmäismäärässä hyödynnettävä Euroopan komission valtiontukirajoja täysimääräisesti

Suurilla yrityksillä sekä koronapandemian aiheuttamat menetykset että kiinteät kustannukset voivat olla miljoonaluokkaa, joten enimmäismäärässä tulee hyödyntää Euroopan komission valtiontukirajoja täysimääräisesti. Hallituksen esitykseen kirjattu kustannustuen miljoonan euron yläraja ei ole perusteltu EU-komission valtiontukirajojen näkökulmasta. Verrokkimaita alemmat tuen ylärajat heikentävät suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Näytös23 esitteli poikkeuksellisen korkeatasoista muotia – Suomen Tekstiili & Muoti palkitsi Elina Silinan kokoelman

Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii kannustimia sekä yrityksille että julkisille toimijoille ja mittaria tuotantoketjujen kriisikestävyydelle

Uutishuone