Lisää maakohtaista tietoa – uusi raportti kertoo Intiasta tekstiilialan hankintamaana

Intiaa käsittelevä maaraportti jatkaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n julkaisusarjaa. Edelliset raportit ovat käsitelleet Turkkia, Bangladeshia ja Venäjää.

Jäsenyrityksille suunnatut maaraportit tarjoavat tiiviin tietopaketin kunkin maan toimintaympäristöstä, erityispiirteistä ja mahdollisista riskeistä. Lisäksi niihin on koottu tietoa kaupanesteistä sekä tahoista, joilta löytyy kohdemaahan liittyvää asiantuntemusta.

Vastakohtien ja vahvan talouskasvun Intia on merkittävä tekstiilien ja vaatteiden hankintamaa. Vuonna 2015 maa oli maailman toiseksi suurin tekstiilien ja vaatteiden viejä heti Kiinan jälkeen. Suomelle Intia on viidenneksi suurin tekstiilien ja vaatteiden tuontimaa. Vuonna 2016 tuonnin arvo Intiasta oli 95 miljoonaa euroa, joka on lähes kolmannes Intian koko tuonnista Suomeen.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on Intian merkittävin teollisuuden toimiala. Tuotanto kuitenkin vaihtelee huomattavasti rakenteeltaan ja tehokkuudeltaan. Intiassa on toisaalta paljon käsityönä tapahtuvaa pientuotantoa ja toisaalta isoja tehtaita, joihin on tehty merkittäviä investointeja viime vuosina.

Tekstiili- ja vaatetusala työllistää Intiassa suoraan 45 miljoonaa henkilöä ja epäsuorasti 60 miljoonaa. Työvoimaa on saatavilla jatkossakin, sillä Intian työmarkkinoille tulee miljoona nuorta joka kuukausi.

Monipuolinen osaaminen ja matala kustannustaso tekevät Intiasta mielenkiintoisen tekstiili- ja vaatetusalan hankintamaan. Yleisiä haasteita maan liiketoimintaympäristössä ovat kuitenkin korruptio, verotus ja tullit, sekavat hallinto- ja lupamenettelyt sekä poliittisten päätösten ennakoimattomuus. Huomionarvoista on myös, että väestön tuloerot ovat valtavat, ja 22 % intialaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

Tietoa Intian liiketoimintaympäristöstä ja neuvoja maassa toimimiseen löytyy 14.9.2017 julkaistusta maaraportista. Jäsenyritykset saavat raportin käyttöönsä lataamalla sen extranetistä tai lähettämällä sähköpostia liiton asiantuntijoille.