Lohkoketjuteknologiasta ratkaisu tekstiilituotteiden alkuperän jäljittämiseen

Asiakkaiden vaatimukset ja kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperää kohtaan kasvavat jatkuvasti. Lohkoketjuteknologia (blockchain) tarjoaa mahdollisuuden seurata tuotteiden matkaa aina raaka-aineiden valmistuksesta myymälöihin asti.

Mikä blockchain?

Lohkoketju eli blockchain yhdistetään usein kryptovaluuttoihin, mutta se mahdollistaa paljon muutakin.

Teknologian avulla on esimerkiksi mahdollista todentaa tuotteen alkuperä ja osoittaa valmistuksen eettisyys.

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Mahdollisuudet yksityiskohtaisen tuotetiedon keräämiseen ja jäljittämiseen ovat nykyisillä menetelmillä rajalliset, sillä haasteena on usein tiedon määrä ja sen kulkeminen sujuvasti toimijoiden välillä.

Uusi lohkoketjuteknologia mahdollistaa muun muassa tiedon vaihtamisen toimijoiden kesken, valmistusketjun eri vaiheiden tarkastelun jälkikäteen ja alkuperän osoittamisen kuluttajille.

Lohkoketjuteknologian toiminta perustuu siihen, että kukin valmistusketjun toimija tallentaa valmistusvaiheeseen liittyvät tiedot järjestelmään omiksi lohkoiksi. Tallennetut tiedot voidaan jakaa eri toimijoille, mutta niitä ei pysty jälkikäteen muokkaamaan. Lohkoja yhdistämällä tuotteen koko valmistusketju on seurattavissa ja jäljitettävissä.

Tähän mennessä lohkoketjuteknologiaa on hyödynnetty esimerkiksi timanttien ja elintarviketeollisuuden valmistusketjujen seurantaan. Myös tekstiilialalla teknologiaa on pilotoitu ja sen uskotaan olevan tulevaisuudessa merkittävä keino esimerkiksi läpinäkyvyyden kommunikointiin.

DNV GL:n uusi MyStory -sovellus on yksi lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä työkalu toimitusketjun tiedon hallintaan. Sen avulla kuluttaja voi QR-koodin skannaamalla saada tiedon siitä, missä ja minkälaisissa työolosuhteissa tuote on valmistettu tai mitä kemikaaleja valmistukseen on käytetty. Sovellusta voi hyödyntää yrityksen sisäiseen valmistusketjujen tietojen hallintaan tai viestimään asiakkaille tuotteen matkasta puuvillapellolta kuluttajan vaatekaappiin.

Liitto järjesti 4.4.2019 jäsenyrityksille infotilaisuuden, jossa DNV GL:m asiantuntija Paul McNeillis kertoi yrityksen tarjoamista uusista digitaalisista ratkaisuista toimitusketjun tiedon hallintaan.