Tekstiili- ja muotialalle lomautusilmoitus- ja yt-neuvotteluaikoihin määräaikaisia lyhennyksiä

Suomen Tekstiili ja Muoti on sopinut työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksiin muutoksia lomautusilmoitusten ja yt-neuvottelujen vähimmäisaikoihin. Muutokset ovat määräaikaisia. 

Lomautusta edeltävien yhteistoimintaneuvottelujen uusi vähimmäisaika on 5 päivää, ja uusi lomautusilmoitusaika on 5 päivää. Määräykset ovat voimassa saman tien.  

Sekä lomautusilmoitusajan että YT-neuvotteluajan voi tekstiili- ja muotialalla sopia paikallisesti myös lyhyemmäksi kuin työehtosopimuksessa.  

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi. 

Uusien vähimmäisaikojen voimassaoloon liittyy varauma. Jovastaavia lainsäädäntömuutoksia ei toteutettaisi, niin sopimukset raukeavat.