Luonnon monimuotoisuustoimien olisi tuotava myös kilpailuetua alan yrityksille

Ympäristöministeriö teetti Elinkeinoelämä ja luonnon monimuotoisuus -selvityksen, joka tarkastelee elinkeinoelämän kiinnostusta ja valmiutta luonnon monimuotoisuutta vahvistavaan toimintaan. Selvitys julkaistiin 1.3.2023. Selvitykseen haastateltiin Suomen Tekstiili & Muoti ry:tä osana toimialaliittojen edustajia.

Selvityshenkilö Mari Pantsarin mukaan yritysten luontotoimia tulee vahvistaa, jotta luontokato saadaan pysäytettyä vuoteen 2030 mennessä. Yritysten jo tällä hetkellä tekemä ilmastotyö auttaa suuntaamaan toimia myös luontokadon pysäyttämiseen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on panostanut viime vuosina paljon jäsenyrityksiensä vastuullisuus-, ilmasto- ja kiertotaloustietoisuuden kasvattamiseen ja niihin liittyviin toimenpiteisiin. Vuonna 2021 päivitetyssä strategiassa vastuullisuus ja kiertotalous ovat keskeisiä teemoja.

”Toistaiseksi olemme lähestyneet luonnon monimuotoisuutta kiertotalousnäkökulmasta, mutta olemme tunnistaneet, että asiaan tulee kiinnittää entisestään huomiota”, sanoo Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuusasiantuntija.

Suomen Tekstiili & Muoti näkee, että lähivuosina biodiversiteetti nousee merkittäväksi aiheeksi vastuullisuuden ja kiertotalouden ohella myös liiton tasolla. Koska tekstiiliteollisuus on merkittäviltä osin kuluttajaliiketoimintaa ja iso osa kuluttajista valitsee ostamansa tuotteet toistaiseksi painottamalla hintaa, luonnon monimuotoisuustoimien olisi tuotava myös kilpailuetua alan yrityksille. Globaalissa kuluttajaliiketoiminnassa, jossa nettikauppa on merkittävä alusta, tuotteiden hinnan tulisi ohjata markkinaa luonnon kannalta kestävään toimintaan.

”Mielestämme on hyvin tärkeää, että valtio loisi innovatiivista kysyntää markkinoille esimerkiksi julkisten hankintojen kautta sekä edistäisi vastuullista kuluttajakysyntää”, toteaa Gädda.

Nyt valtio osoittaa sääntelyä toimialoille, mutta sillä itsellään on parannettavaa myös omissa toimissaan. Yksi ehdotus on, että julkisissa hankinnoissa suosittaisiin kiertotaloustekstiilejä, jolloin paine neitseellisten raaka-aineiden käytölle pienenee.

Liitto näkisi myös hyödyllisenä, jos valtio edistäisi luontotoimien strategisen toiminnan viitekehyksen saamista avuksi toimialoille ja yrityksille. Lisäksi liiton mielestä on tärkeää panostaa alan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan sekä uusien tuotteiden pilotointiin ja testaukseen osana valtion TKI-toimia.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Uutishuone