Maksutonta lyhytkoulutusta tekstiili- ja muotialan vihreään siirtymään – ilmoittaudu nyt!

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpa on myöntänyt noin miljoona euroa kahdeksalle uudelle tekstiili- ja muotialan koulutushankkeelle. Syksyllä alkavissa lyhyissä koulutuspaketeissa voi syventyä mm. tekstiilien kierrätysmenetelmiin, langan valmistukseen, kiertotalouden tuote- ja palvelustrategioihin, ympäristö- ja laatujohtamiseen sekä kuluttajaymmärrykseen neurotieteen avuin. Haku koulutuksiin on nyt käynnissä.

Jotpa on myöntänyt rahoitusta koulutushankkeille, jotka tukevat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten työvoiman saatavuutta ja ajantasaista osaamista puhtaassa siirtymässä. Koulutuksissa keskitytään alan kiertotalous- ja kestävyysosaamisen sekä kilpailuedun kehittämiseen useista eri näkökulmasta. Jotpan rahoittamat koulutukset ovat lyhyitä, työn ohessa suoritettavia ja maksuttomia.

Suomen Tekstiili & Muoti on ollut tiiviisti mukana kommentoimassa Jotpalle toimialan kasvunpotentiaalia ja osaamistarpeita vihreään siirtymään liittyen. Tekstiili- ja muotialan koulutushankkeisiin myönnettiinkin 2,3 miljoonaa euroa jo vuonna 2022 ja nyt miljoona euroa lisää. Viime vuonna alkaneet koulutukset ovat olleet erittäin suosittuja eivätkä kaikki halukkaat ole mahtuneet niille mukaan.

”On ollut ilo havaita, että aikaisempiin alan koulutuksiin on ollut paljon kiinnostusta, ja selkeästi vastaaville ohjelmille oli lisätilausta. Jotpassa olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin, joita olemme jo nyt saavuttaneet yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja STJM:n kanssa. Koulutuksilla on vastattu nopeasti alan muuttuviin osaamiseen liittyviin mahdollisuuksiin sekä haasteisiin”, kertoo Jotpan erityisasiantuntija Mikko Mähönen.

Rahoitetut koulutukset ja ilmoittautuminen – toimi nopeasti!

Nyt alkavat koulutukset sijoittuvat lukuvuodelle 2024–2025. Hankkeissa on tarjolla useita lyhyitä koulutuksia, joista voit valita yhden tai useamman kokonaisuuden. Opintojen suoritustavoissa pääpaino on verkko-opinnoissa. Ensimmäiset ilmoittautumiset päättyvät ja koulutukset käynnistyvät jo elokuussa, joten varaa paikkasi pian!

LAB-ammattikorkeakoulu: Biopohjaisten ja uusiomateriaalien kestävät ratkaisut tekstiilialalla (BioTek)

Hakuaika koulutuksiin päättyy 15.8.2024. Opintojaksot:

 • Tekstiilimateriaalit, ominaisuudet ja käyttö, 5 op
  • Kuitujen jaottelu ja tuotanto
  • Biopohjaiset materiaalit: puu-, biopohjaiset ja/tai biohajoavat muovit
  • Uusiomateriaalit
 • Tekstiilien lajittelu ja kierrätysmenetelmät, 5 op
  • Tekstiilien jätehierarkia
  • Tekstiilien erilliskeräys, lajittelu ja tunnistus, eri teknologioiden hyödyntäminen (NIR, AI, konenäkö, robotiikka)
  • Kierrätysmenetelmät ja -teknologiat: mekaaninen, terminen ja kemiallinen
 • Vastuullisuus ja elinkaariajattelu, 5 op
  • Uudistuva lainsäädäntö: tuottajavastuu, digitaalinen tuotepassi, viherpesu ja ekodesign
  • Vastuullisuusraportointi ja -viestintä
  • Hiilijalanjälki, -kädenjälki ja LCA
  • Kierrätysmateriaalien tuoteturvallisuus ja vastuukysymykset
 • Materiaalikehitys ja TKI, 5 op
  • Uudet innovaatiot, kuituja mm. hiilidioksidista, sienirihmastoista, jäte- ja sivuvirroista
  • Bio- ja kiertotalouden vaikutus ala liiketoimintaan
  • Kansallinen ja eurooppalainen tutkimus

Lue lisää ja ilmoittaudu LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

 

Laurea ammattikorkeakoulu: Vastuullisuus ja tulevaisuuden kuluttaja brändin keskiössä

Päähakuaika opinnoille on 1.9.2024 mennessä. Opintojaksot:

 • Tulevaisuuden liiketoiminnan ennakointi, 5 op
 • Yritysvastuuraportointi liiketoiminnan kehittämisessä, 5 op
 • Kuluttajaymmärrys neurotieteen avuin, 5 op

Lue lisää ja ilmoittaudu Laurean hankesivuilla.

 

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu: Kiihdytä kiertotaloudella – Uutta arvonluontia tekstiili- ja muotialalle (KIRI)

Hakuaika syksyn 2024 koulutukseen päättyy 31.8. ja kevään 2025 koulutukseen 31.12. Opintojaksot:

 • Johdanto kestävään tulevaisuuteen, 1 op
 • Tulevaisuuden strategiat ja brändi, 3 op
 • Kiertotalous ja muotoiluajattelu, 3 op
 • Kiertotalouden tuote- ja palvelustrategiat, 2 op
 • Kestävä brändimarkkinointi ja viestintä, 2 op
 • Uudistuvat arvoketjut, 2 op
 • Tuote tulevaisuuden palveluna, 2 op

Lue lisää ja ilmoittaudu Hämeen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla sekä Savonia-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu: Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit (PacTex)

Hakuaika on käynnissä 27.8.2024 asti. Opintojaksot:

 • Puhdas siirtymä pakkauksissa ja tekstiileissä
  • Vastuulliset pakkaukset ja tekstiilit, 2 op
  • Vastuullinen markkinointi, 2 op
  • Vastuullisuusraportointi, 2 op
  • Liiketoiminta kiertotaloudessa, 2 op
 • Biopohjaiset tekstiilit ja tekstiilien kierrätys
  • Biopohjaiset tekokuidut, 2 op
  • Kuitukankaat, 2 op
  • Langan valmistus, 2 op
  • Valmistus- ja hankintaketjun hallinta, 2 op
  • Tekstiilien kierrätys, 2 op

Lue lisää ja ilmoittaudu Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

 

Turun ammattikorkeakoulu: Kestävät käytännöt pakkaus- ja tekstiilialoilla (EKOVIRTA)

Opintojaksot:

 • Green marketing – Markkinointioikeutta suomeksi, 5 op
 • Sustainable Quality Management – Ympäristö- ja laatujohtaminen, 5 op
 • Toimitus- ja tuotantoketjujen hallinta, 5 op

Lue lisää ja ilmoittaudu Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu: Tekstiili- ja muotialan kiertotalousosaaja

Haku opintotoihin päättyy 9.8.2024. Opintomoduulit:

 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1–3 osp
 • Ammatti- ja aihesanasto ja -käsitteitä (äidinkieli joku muu kuin suomi), 3 osp
 • Tekstiili- ja muotialan työympäristössä toimiminen / materiaalituntemus, 3 osp
 • Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muokkaaminen, 15 osp
 • Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen, 15 osp
 • Tekstiililajittelussa toimiminen, 15 osp

 

Lue lisää ja ilmoittaudu Tredun verkkosivuilla.

 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto: Elinkaariosaamista tekstiili- ja vaatetusalalle

Opintojaksot:

 

Työtehoseura: Vastuullinen ja brändipohjainen tuotekehitysohjelma puu-, sisustus- ja verhoilualan pienyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville

Lisätietoja tulossa.

 

Lue lisää:

Jotpan tiedote: Biotalousosaamisen ja biopohjaisten materiaalien osaamispalvelut käynnistyvät 420 opiskelijalle

Auri Kohola

Asiantuntija, osaaminen & vetovoima

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Kuka korjaisi ompelukoneet? Ompelukonehuoltajien koulutusta kehitetään häviävän osaamisen säilyttämiseksi

Näytös24 esitteli monipuolista osaamista ja uusia luovia ratkaisuja – liitto palkitsi Lauri Greisin ja Sini-Pilvi Kiilusen

Uutishuone