Marimekko ja Spinnova aloittavat yhteistyön – tavoitteena edistää puupohjaisten tekstiilien markkinoille tuomista

Marimekko ja suomalainen kuituteknologiayhtiö Spinnova ovat aloittaneet uusien, puupohjaisten tekstiilien kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen liittyvän yhteistyön.

Marimekko tukee vaate- ja tekstiiliteollisuuden osaamisellaan Spinnovaa kehittämään ja kaupallistamaan tekstiilejä, jotka on tehty Spinnovan teknologialla sellusta valmistetusta kuidusta. Spinnova on tällä hetkellä ainoa yritys maailmassa, joka pystyy valmistamaan tekstiilikuitua suoraan sellusta ilman kemiallisia liuottimia. Marimekon mukanaolo varmistaa osaltaan, että lopputuotteet täyttävät alan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset.

Spinnovan kehittämän teknologian avulla sellusta voidaan valmistaa tekstiilikuitua ilman kemiallista käsittelyä. Menetelmä kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi viskoosin tai puuvillan tuotanto. Spinnovan menetelmällä tuotetun tekstiilikuidun valmistuksessa kuluu noin 99 prosenttia vähemmän vettä kuin puuvillakuidun tuotannossa. Spinnovan kuidusta tehty kangas voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai kompostoida, mikä pienentää edelleen tuotteen ympäristöjalanjälkeä.

Vastuullisemman BCI-puuvillan ja uusien, ympäristöä vähemmän kuormittavien materiaalien osuuden lisääminen Marimekon tuotteissa on yksi yhtiön vuoteen 2020 ulottuvan vastuullisuusstrategian tärkeimmistä tavoitteista, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Marimekko haluaa panostaa materiaaleihin, jotka vastaavat entistä paremmin kestävän kehityksen periaatteita, ja on siksi mukana kehittämässä ja testaamassa uusia materiaaleja.

”Uskomme tekstiilialan toimijoiden ja Spinnovan kaltaisten innovatiivisten yritysten välisen yhteistyön olevan avainasemassa uusien materiaalien markkinoille saamisessa. Olemme jo vuosia olleet mukana materiaalitutkimuksessa ja seuranneet siihen liittyviä kehitysaskelia. On hienoa, että Suomessa on tällaista globaalissakin mittakaavassa merkittävää osaamista ja teknologiaa, jota tarvitaan materiaalien kehitystyössä”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

”Tuotteemme kehittämisessä ja kaupallistamisessa tekstiiliteollisuuden näkemys on ratkaiseva. Uskomme yhteistyömme Marimekon kanssa antavan meille arvokasta asiantuntijatietoa ja toimialaosaamista, joiden avulla voimme nopeuttaa ekologisen tuotteemme globaalia kaupallistamista”, sanoo Spinnovan toimitusjohtaja Janne Poranen.

www.spinnova.fi
www.marimekko.com