Mistä rahoitusta yrityksen kasvuun, kehitykseen ja kansainvälistymiseen? Tutustu päivitettyyn Rahoitusoppaaseen!

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille suunnattu käytännönläheinen Rahoitusopas on nyt päivitetty. Selkeästä oppaastamme löydät kattavasti tietoa rahoitus- ja tukimuodoista.

Opas jäsenyrityksille

Päivitetty opas postitetaan Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille vuodenvaihteessa. Jäsenyritykset voivat ladata oppaan sähköisen version Extranetistä ja tilata painettua versiota itselleen 1-2 lisäkappaletta veloituksetta.

Kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee usein ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusoppaassa esitellään niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin rahoittajatahoja ja erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.

Case-esimerkeissä rahoitusta saaneet yritykset kertovat kokemuksistaan rahoituksen hakijoina ja käyttäjinä. Rahoittajatahot kertovat puolestaan siitä, miten rahoitusta kannattaa hakea ja mitä rahoitusta hakevilta yrityksiltä odotetaan. Oppaassa kerrotaan myös avustuksia ja apurahoja myöntävistä tahoista sekä erilaisista yritystoimintaa ja yrittäjyyttä tukevista organisaatioista.

Erilaisilla rahoittajilla on tarjolla monentyyppisiä rahoitusmuotoja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Kasvuun ja kehitykseen voidaan kerätä rahoitusta yksityisiltä rahoittajilta tai julkisista lähteistä. Yksityistä rahaa on yrittäjän oman varallisuuden lisäksi pankeilta, pankkiiriliikkeiltä, pääomasijoittajilta, bisnesenkeleiltä tai joukkorahoituksella koottava rahoitus.

Julkisista tuista, avustuksista ja kehityslainoista vastaavat pääosin ELY-keskukset sekä Business Finland. Myös Sitra rahoittaa toimintansa teemoihin liittyviä hankkeita, ja Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustuksia kiertotaloushankkeille. Finnvera, Finnfund, Business Finland Venture Capital ja Tesi vastaavat muun muassa julkisista lainoista ja pääomasijoituksista. Finnvera tarjoaa myös rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Kasvu ja rahoitus kulkevat käsi kädessä

Oppaan haastatteluissa nousee esiin, kuinka kasvu, rahoitus ja omistusjärjestelyt kulkevat käsi kädessä. Yrittäjät kertovat, kuinka yksin tekemällä yritystä ei saa kiitoon, eivätkä asiat mene eteenpäin ilman rahoitusta. Oikeanlaiset kumppanit ja sijoittajat tuovat yritykseen muutakin kuin rahaa.

Rahoituksen hakemiseen ja ulkopuolisen rahan hyödyntämiseen liittyy tärkeitä päätöksiä. Case-esimerkeistä käy ilmi, että rahoituksen hakijan on tärkeää tietää, mihin rahoitusta tarvitaan ja paljonko sitä on itsellä käytettävissä. Riittävä omarahoitus on edellytys sekä pankkirahoituksen että erilaisten tukimuotojen saamiselle.

Päivitettyyn oppaaseen on lisätty kappale yrityksen arvon määrittämisestä, sillä se tulee ajankohtaiseksi kun hankitaan sijoittajia tai yritykselle etsitään ostajaa. Kun yritykselle etsitään sijoittajia, on tärkeää tiedostaa, että sijoittaja yleensä odottaa rahoilleen vastinetta ja sijoitukselleen tuottoa. Sijoittaja odottaa yritykseltä paitsi kasvuhalua, myös kykyä kasvaa. Jo ennen neuvottelujen aloittamista on syytä varmistaa, että sijoittajalla ja yrityksellä on yhdensuuntaiset tavoitteet.