Noin puolet suomalaisen tekstiili- ja muotialan ilmastopäästöistä voitaisiin välttää tuplaamalla tuotteiden käyttöikä

Uusi Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvitys kertoo, missä alan merkittävimmät päästöt syntyvät ja miten niitä voidaan vähentää. Nyt arvioitiin ensimmäistä kertaa suomalaisen tekstiili- ja muotialan tuotannon sekä kaikkien Suomeen tuotujen tekstiilien ja vaatteiden aiheuttamat päästöt yhteensä. Tuotteiden käyttöiän pidentäminen ja uusien ekologisten tekstiilikuitujen kehittäminen vaikuttavat ratkaisevasti päästöjen vähentämiseen.

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan tavoitteena on kasvaa ja kansainvälistyä samalla kun ala tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Vastuullisuus, vähäpäästöisyys ja kiertotalous tarjoavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuden menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreen selvitystyön mukaan suomalaisen tekstiili- ja muotialan ilmastovaikutuksista peräti 96,5 prosenttia syntyy Suomen arvoketjun aikana muusta kuin yritysten toiminnoista Suomessa. Lähes 90 prosenttia alan päästöistä aiheutuu tekstiilikuitujen ja materiaalien tuotannosta.

”Materiaalivalinnoilla on valtava vaikutus tekstiili- ja muotialan päästöihin. Kun halutaan vähentää päästöjä merkittävästi, tehokkainta on keskittyä korvaamaan puuvilla ja polyesteri kierrätyskuiduilla ja uusilla kuituinnovaatioilla”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Levón.

Suomesta löytyy tällä hetkellä useita bio- ja kierrätyspohjaisia raaka-aineita käyttäviä yrityksiä, jotka kehittävät ja valmistavat uusia tekstiilikuituja. Suomalainen tekstiiliala voi niiden avulla auttaa koko globaalia tekstiiliteollisuutta vähentämään päästöjään selvästi.

Lähes puolet päästöistä voitaisiin välttää tuplaamalla tuotteiden käyttöikä

Selvitystyössä arvioitiin ensimmäistä kertaa suomalaisen tekstiili- ja muotialan tuotannon sekä kaikkien Suomeen tuotujen tekstiilien ja vaatteiden aiheuttamat päästöt yhteensä. Alan hiilijalanjälki on noin 1 689 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Luku on noin 305 kiloa jokaista suomalaista kohden. Se vastaa vajaata kolmea prosenttia keskivertosuomalaisen kokonaishiilijalanjäljestä.

Selvitystyössä tarkasteltiin erityisesti suomalaisen tekstiili- ja muotialan epäsuoria päästöjä. Nämä eivät ole yritysten omassa hallinnassa, mutta ovat suoraa vaikutusta niiden toiminnoista.

Tekstiilikuitujen ja materiaalien jälkeen seuraavaksi merkittävin päästölähde on tekstiilien käyttövaihe. Sen osuus on noin yhdeksän prosenttia kaikista suomalaisen tekstiili- ja muotialan epäsuorista päästöistä. Tekstiilituotteiden käyttöön sisältyy kuitenkin päästöjen vähentämisessä suuri potentiaali: jos tuotteiden käyttöikä saataisiin tuplattua, vähennettäisiin noin 46 prosenttia suomalaisen tekstiili- ja muotialan päästöistä.

”Jos tuotteen käyttöikä pidentyy kaksinkertaiseksi, ei tarvitse valmistaa toista tuotetta samaan käyttötarkoitukseen. Harkituilla ostopäätöksillä ja laadukkaiden tekstiilien suosimisella voimme kaikki vaikuttaa siihen, miten paljon päästöjä tekstiili- ja muotiala tuottaa”, sanoo Levón.

Materiaalivalintojen ja käyttöiän pidentämisen lisäksi merkittäviä päästövähennyksiä voidaan saavuttaa siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön tekstiilituotteiden valmistusketjun kaikissa vaiheissa.

Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvitys on jatkoa kesällä 2020 julkaistulle Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyölle. Selvitystyö toteutettiin yhteistyössä ilmastoliiketoimintaan erikoistuneen Clonet Oy:n kanssa.

Liitteet
Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset_final

Ajankohtaista aiheesta

Woodspinin uusi tehdas vauhdittaa suomalaisen kestävän muotiteollisuuden nousua

Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii kannustimia sekä yrityksille että julkisille toimijoille ja mittaria tuotantoketjujen kriisikestävyydelle

Uutishuone