Ohjeistusta tekstiilien ja tekstiilituotteiden ympäristöväittämistä

Eurooppalainen standardointijärjestö CEN julkaisee spesifikaation tekstiilien ja tekstiilituotteiden ympäristöväittämistä. Spesifikaatiolla pyritään harmonisoimaan tekstiilien tuotanto- ja jakeluketjussa käytettäviä ympäristöväittämiä.

Käytettävien ympäristöväittämien tulisi perustua virheettömään ja luotettavaan tietoon ja edistää positiivista mielikuvaa tuotteiden ympäristövaikutuksista. FprCEN/TS 16822 esittää esimerkiksi milloin termejä luomu, kierrätettävä tai biopohjainen voi käyttää tekstiilien ympäristöväittäminä. Spesifikaatiossa otetaan myös kantaa siihen ettei sanaa ”vihreä” tulisi lainkaan käyttää luomaan mielikuvaa tuotteen tai materiaalin ympäristöystävällisyydestä.

Spesifikaatio on lopullisessa hyväksynnässä ja halukkaat voivat ottaa siihen kantaa SFS:n lausuntopyyntöpalvelun kautta. Kommentit voi lähettää rekisteröitymällä osoitteessa http://lausunto.sfs.fi

Dokumentti omaehtoisista ympäristöväittämistä löytyy www-osoitteesta: http://lausunto.sfs.fi/Home/Details/1179