Perjantain poliittisen lakon vaikutukset tekstiili- ja muotialaan miljoonaluokkaa

Ammattiyhdistysliikkeen järjestämä, hallitusta ja aktiivimallia vastaan suunnattu poliittinen työtaistelu aiheutti miljoonamenetykset tekstiili- ja muotialan yrityksille.

Perjantain työtaisteluun osallistui tekstiili- ja muotialalta noin tuhat työntekijää. Suurin osa oli Teollisuusliiton jäseniä. Toimihenkilöistä mielenilmaisuun osallistui muutamia kymmeniä henkilöitä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekemän selvityksen perusteella lakosta aiheutui miljoonavahingot tekstiili- ja muotialan yrityksille. Isoimmat menetykset aiheutuivat alan prosessiteollisuudelle, jossa tuotantoa jouduttiin ajamaan alas.

Lakko oli osa ammattiyhdistysliikkeen järjestämää poliittista lakkoa, jonka kohteena oli Suomen hallituksen politiikka ja ns. aktiivimalli.

Teollisuusliitto oli yksi perjantain lakkoon vahvasti osallistuneista liitoista. Suurin osa tekstiili- ja muotialan työntekijöistä on Teollisuusliiton jäseniä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläinen kertoo, että tekstiili- ja muotialan yrityksissä lakko koettiin hämmentävänä. Yrityksistä kerrotaan, että työntekijöitä painostettiin osallistumaan lakkoon riippumatta siitä, olivatko he järjestäytyneitä vai ei.

”Monia työntekijöitä uhkailtiin, jos he eivät olleet halukkaita osallistumaan lakkoon,” Vehviläinen kertoo.

”Tällaiset toimintamallit vaikuttavat kielteisesti työilmapiiriin ja vievät ajatukset menneille vuosikymmenille. Uhkailut ja pelottelu eivät kuulu työpaikoille, missään tilanteissa. Tämä on todella valitettavaa,” Vehviläinen sanoo.