Poistotekstiilien hyödyntämiskohteita etsitään yhteistyössä

Tekstiilien kierrätyksen pullonkaulana on pitkään pidetty keräykseen ja lajitteluun liittyviä haasteita. Nyt niihin kehitetyt ratkaisut olisivat käden ulottuvilla, mutta teollisen mittakaavan hyödyntäjät puuttuvat. Tekstiilien kierrätystä edistävä Telaketju-verkosto vieraili Ranskassa etsimässä uusia käyttökohteita poistotekstiilien hyödyntämiseksi.

Termit tutuiksi

Tekstiilijäte on käytöstä poistettua rikkinäistä ja/ tai likaista tekstiiliä, joka ei kelpaa uudelleenkäyttöön.

Poistotekstiili on omistajalleen tarpeetonta tekstiiliä, joka sisältää tekstiilijätteet sekä uudelleenkäyttöön kelpaavat tekstiilituotteet.

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tekstiilituotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu.

Tekstiilijätteen erilliskeräys tulee Suomessa pakolliseksi vuonna 2025. Keräilyn ja lajittelun osalta tähän on jo valmistauduttu. Sen sijaan uusia rohkeita innovaatioita kierrätettyjen tekstiilien käyttökohteiksi kaivataan edelleen.

”Telaketju-hanke on jo osoittanut, että tekstiilien keräily ja lajittelu pystytään toteuttamaan toimivalla tavalla. Toivon, että tämä herättää myös hyödyntäjien kiinnostuksen materiaalia kohtaan,” sanoo Telaketju-hankkeen projektipäällikkö ja Turun ammattikorkeakoulun lehtori Henna Knuutila.

Knuutila toivottaakin kaikki kierrätystekstiileistä kiinnostuneet toimijat rohkeasti mukaan Telaketju-verkostoon.

Suomalaiset Telaketju-verkoston toimijat vierailivat viime viikolla tekstiilikierrätykseen erikoistuneita laitteita toimittavan Larochen tehtaalla Ranskassa. Matkalta haettiin ratkaisua erityisesti siihen, miten uudelleenkäyttöön kelpaamattomien tuotteiden materiaalit saataisiin säilymään kierrossa.

Työvaatevalmistaja Touchpointin toimitusjohtaja Outi Luukko näkee tekstiilien kierrätyksessä valtavasti mahdollisuuksia, mutta myös tarpeen uudenlaiselle ajattelutavalle.

”Haastamme asiakkaitamme jatkuvasti pohtimaan valintojensa ekologisia vaikutuksia. Samaan aikaan meidän täytyy kuitenkin muistaa haastaa myös itseämme. Suunnitteluvaiheen valinnoilla on ratkaisevasti vaikutusta siihen, miten materiaaleja voidaan hyödyntää sen jälkeen, kun tuote ei enää kelpaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen,” Luukko muistuttaa.

Oppia ja ideoita Ranskasta

Viime viikon Ranskan matkalla tehtiin Larochen tehtaalla koeajoja erilaisille materiaaleille, joita Lounais-Suomen Jätehuolto oli kuluttajilta syksyn 2017 aikana kerännyt.

Tällä hetkellä kierrätettyjä tekstiilejä hyödynnetään jo esimerkiksi autoteollisuudessa, huonekaluteollisuudessa ja rakennusten eristemateriaaleissa. Lisäksi kiinnostus tekstiilien käyttöön erilaisissa komposiittimateriaaleissa on kasvanut viime vuosina.

”Kiinnostus tekstiilien kierrätystä kohtaan on kasvanut selvästi. Uskon, että tulevaisuudessa kierrätystekstiilien hyödyntäminen kasvaa entisestään,” sanoo Larochen Pohjoismaiden ja Baltian myyntiagenttina toimiva Oskar Engblom.

Larochen suurimmat asiakkaat sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Yrityksen mukaan suurin kysyntä on tällä hetkellä linjastoille, joilla voidaan valmistaa erilaisia eriste- ja täytemateriaaleja ilmarainaustekniikkaa hyödyntäen. Tässä prosessissa kuidun pituudella tai tekstiilin kunnolla ei ole väliä. Sen sijaan oleellista on tietää, mitä kuituja tai kuituyhdistelmiä lopputuotteessa halutaan käyttää. Myös matka takaisin vaatteeksi on mahdollinen, mutta siihen liittyy vielä huomattavasti enemmän haasteita.

Matka Ranskaan osoitti, kuinka vahvasta yhteisöstä Telaketju-verkostossa on kyse. Erilaisista rooleista ja tarpeista riippumatta tavoite on kaikilla yhteinen – rakentaa Suomeen toimiva tekstiilien keräys-, lajittelu- ja hyödyntämisverkosto.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksiä kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä neuvoo ja sparraa Satumaija Mäki.