Poistotekstiilien jalostuslaitoksen pilotti avautuu 2020

Lounais-Suomen Jätehuolto avaa Turun seudulle poistotekstiilien jalostuslaitoksen pilotin 2020. Tavoitteena on varmistaa kierrätysratkaisu kaikkien suomalaisten kotitalouksien tuottamille poistotekstiileille. Jalostuslaitoshanketta on valmisteltu yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten ja valtakunnallisen Telaketju-verkoston kanssa.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) valmistelee parhaillaan tekstiilien kiertotaloutta vauhdittavaa jalostuslaitosta, jossa kotitalouksilta kerätty poistotekstiili jalostetaan mekaanisesti kuidut avaamalla kierrätyskuiduksi. Pilottivaiheessa olevan laitoksen käsittelylinjaston kilpailutus on käynnissä ja hankintapäätös tehdään lähiviikkoina. Pilottivaiheessa on tarkoitus varmistaa jalostuslaitoksen tuottaman kuidun hyödyntäminen suuremmassa teollisessa mittakaavassa.

Tulevaisuuden tavoitteena on saada pystyyn täyden mittaluokan jalostuslaitos, joka pystyy käsittelemään koko Suomen poistotekstiilit ja ottamaan vastaan poistotekstiiliä myös Itämeren maista sekä tarjoamaan käsittelypalveluja mahdollisesti myös yritysten sivuvirroille ja tekstiilijätteelle.

Tunnistusteknologia takaa laadukkaan lajittelun

Tähän mennessä sekä Suomessa että muualla Euroopassa poistotekstiilien lajittelua on tehty käsityönä, jolloin materiaalin tunnistus tehdään pesulappujen avulla. Pesulaput saattavat kuitenkin olla epätarkkoja tai ne on voitu leikata pois. Kierrätyskuidusta uusia tuotteita valmistavan teollisuuden täytyy olla varmoja siitä, mitä käytettävä raaka-aine sisältää. Nyt kehitettävällä optisella tunnistusteknologialla tekstiilien sisältämien kuitumateriaalien tunnistusvarmuus paranee ja kuitutuotteista saadaan laadukkaita.

LSJH on kehittänyt poistotekstiilien lajitteluun soveltuvaa teknologiaa yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja laitetoimittaja Spectral Enginen kanssa.

Yritysten tuotekehitys tekstiilien kiertotalouden edellytyksenä

Tunnistusteknologia otetaan syksyn aikana käyttöön LSJH:n poistotekstiilien lajittelussa. Laitteen avulla lajittelukäytäntöjä kehitetään ensi kesänä käyttöön otettavaa avauslinjastoa varten. Pilottilaitoksen käsikäyttöisestä tunnistuksesta on tarkoitus edetä kohti automatisoitua tunnistuslinjastoa, jonka avulla pystytään käsittelemään suuria poistotekstiilivirtoja.

Kerääminen ja kuitujen jalostaminen on kuitenkin turhaa, jos kierrätyskuidulle ei löydy riittävästi sitä tuotteissaan käyttäviä yrityksiä. Ensiarvoisen tärkeää on löytää mukaan yritykset, jotka haluavat lähteä kehittämään uusia tuotteita markkinoille kierrätyskuitua hyödyntäen.

Jalostuslaitoshankkeessa yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Telaketju-yhteistyössä mukana olleet Touchpoint, Pure waste Textiles ja Infinited Fiber Company. Suomen Tekstiili & Muoti osallistuu hankkeeseen rahoittamalla sitä yhdessä Business Finlandin sekä yli kahdenkymmenen muun yrityksen ja organisaation kanssa.

Tuotekehitysyhteistyö yritysten kanssa on tiivistä tänä kesänä käynnistyneen valtakunnallisen Telaketju 2 -hankkeen tukemana. Tällä hetkellä rahoitusta jalostuslaitoksen kehittämiseen saadaan Suomen kuntien jätelaitoksilta ja työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Lounais-Suomen jätehuolto 16.9.2019: Uusi teknologia mahdollistaa tekstiilien luotettavan tunnistuksen

Lue lisää:

Fab-lehti: Näin tekstiilien kierrätyksestä saadaan uutta bisnestä

Fab-lehti: Rohkeita ratkaisuja tarvitaan – poistotekstiilin keräys ratkaisee vasta yhden osan kierrätyksestä