Rahoitusta kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

Siirtyminen kiertotalouden mukaisiin toimintamalleihin vaatii muutosta niin asenteissa kuin yritysten perinteisissä toimintamalleissa. Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa yrityksiä uudenlaisiin yhteistyöhankkeisiin ja liiketoimintamallien kehittämiseen tarjoamalla kehittämis- ja investointiavustusta kiertotaloushankkeisiin. Avustusten haku on auki 29.3.2018 asti.

Fakta

Kiertotaloudessa tuotteet ja niiden sisältämät materiaalit säilytetään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen, materiaalien hyödyntämisen tai palveluiden avulla.

Kiertotalouden avulla säästetään luonnonvaroja ja mahdollistetaan ansaintamallit, jotka eivät perustu yksin kasvavaan kulutukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö saa vuosina 2018–2019 jaettavaksi yhteensä neljä miljoonaa euroa vauhdittamaan kiertotalouden investointi- ja kehittämistoimia. Tukirahoituksella rohkaistaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään yhteisprojekteja ja lisäämään kiertotalousajattelua liiketoimintaan.

Avustusta voidaan myöntää suomalaiselle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Tuen saaja saa käyttää avustusta kiertotalouden uusien ratkaisujen, teknologioiden tai palvelumallien liiketoiminnalliseen käyttöönottoon, uusien kiertotalouden liiketoimintamallien (esim. palvelut, alustat, jakaminen) käynnistämiseen tai näihin liittyviin kaupalliseen investointiin tähtääviin investointeihin. Avustusta voidaan myöntää yritystä kohti enintään 200 000 euroa kolmen vuoden jakson aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämis- ja investointiavustuksen haku on auki 2.3.-29.3.2018.

Lue lisää tarkemmista hakuohjeista ja käytön ehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Liiton jäsenyrityksiä kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä auttaa asiantuntijamme Satumaija Mäki. Ota yhteyttä!