Rahoitusta yritysten digitalisaatioon

Digitalisaatio on yksi tekstiili- ja muotialan muutosajureista. Se mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan ja toimintojen kehittämisen - käytännönläheisemmin ilmaistuna vaikkapa kysynnän paremman ennustamisen, tuotteiden personoinnin ja aiempaa paremmin toimivan verkkokaupan. Mutta mistä rahaa kaikkeen kehittämiseen? Artikkelissa ajankohtaisia vinkkejä!

ELY-keskus tukee pk-yritysten kehitys- ja innovaatiohankkeita. ELY:n kautta haettavalla yrityksen kehittämisavustuksella voidaan tukea kehittämishankkeita esimerkiksi digitalisaation hyödyntämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen tai kiertotalouteen siirtymiseen.  

ELY-keskuksen kehittämisavustuksen hakuaika Uudellamaalla on 25.3.–3.5., Pirkanmaalla 2.4.-31.5.2024. Uudellamaalla kohteena ovat yrityksen kasvua, kansainvälistymistä, tuotekehitystä ja digitalisaatiota tukevat kehityshankkeet. Pirkanmaan haku keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään sekä digitalisaation edistämiseen. Muilla alueilla, esimerkiksi Etelä- ja Länsi-Suomessa haut avautuvat lähiaikoina. ELY-keskuksilla on alueellisia eroja yritysrahoituksen painopisteissä sekä budjeteissa. Kannattaa siis aina olla paikalliseen ELY-keskukseen yhteydessä, kun yrityksen ja liiketoiminnan kehittäminen on ajankohtaista.

Business Finlandin rahoituspalvelut taipuvat moneen tarkoitukseen 

Myös Business Finland on hyvä pitää mielessä digikehityksen rahoitusta suunnitellessa. Business Finlandin rahoituspalveluista esimerkiksi T&K-rahoitukset, Tempo ja Innovaatioseteli voivat soveltua digihankkeisiin, joilla haetaan yritykselle kilpailuetua. Edellytyksenä on, että kyseessä on uusi innovaatio, joka ei ole yleisesti käytössä sekä tavoite kansainvälisestä kasvusta.  

Finnveran laina digitalisaatioon ja innovaatioihin 

Finnveran uusi digitalisaatio- ja innovaatiolaina sopii yrityksille, joiden rahoitustarve keskittyy esimerkiksi tuote-, prosessi-, palvelukehittämiseen, muuhun immateriaaliomaisuusinvestointiin, liiketoimintamallien digitalisointiin, toimitusketjun digitaaliseen hallintaan tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Laina on kohdennettu mittaviin hankkeisiin, sillä sen määrä on 150 000–2 000 000 euroa rahoitushanketta kohden. 

Liiton listaus julkisista rahoituspalveluista 

STJM tarjoaa jäsenyrityksille tietoa julkisista rahoitusinstrumenteista. Löydät alkuvuonna päivitetyn koosteen rahoitusinstrumenteista TKI-toimiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen Jäsensivuilta. 

ELY:stä tukea vienti- ja kansainvälistymis-hankkeisiin

Myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä kuuluvat ELY:n rahoituksen painopisteisiin. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tukikelpoisia kustannuksia ovat muun muassa palkat ja ostopalvelut, kansainväliset matka- ja messukulut sekä aineelliset ja aineettomat investoinnit. 

 

ELY:n palvelut

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilien Horisontti Eurooppa -ohjelma etenee nopeasti

Kaavailtu tulliuudistus tähtää toiminnan tehostamiseen

Uutishuone