Sairaalatekstiileistä uusiovaatteita

Suomen Tekstiili & Muoti ry tuki Shameek Vatsin Tampereen teknilliselle yliopistolle tekemää lopputyötä, jonka aiheena oli sairaalatekstiilien kierrättäminen vaatteiksi (Upcycling of hospital textiles into fashionable garments). Lopputyö tehtiin yhteistyössä TAUKO Designin ja Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n kanssa.

Article image

Lopputyössä tutkittiin sairaaloiden käyttämiä alus- ja pussilakanoita: olisivatko ne riittävän hyvälaatuisia, jotta niistä voitaisiin tehdä uusia vaatteita. Ja mikäli niitä ei voitaisi hyödyntää vaatteiden materiaalina, haluttiin selvittää, mitä muita tapoja kuitujen kierrättämiseen olisi.

Tutkimuksessa selvisi, että aluslakanat ja pussilakanat kuluvat eri tavoin. Lisäksi lakanan osien väleillä on eroa kulumistavoissa on eroa: keskiosat kuluvat enemmän, kulmat vähemmän. Erilainen kuluminen johtaa siihen, että tekstiilien osia voidaan käyttää eri tavoin. Vähemmän kuluneet ja siten lujemmat osat sopivat hyvin uusien vaatteiden tuottamiseen (upcycling). Kuluneimmat osat puolestaan soveltuivat keittiöpyyheiksi, liinoiksi tai eristemateriaaliksi (recycling).

Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että kierrätettävien tekstiilien laatuun vaikutti suuresti niiden pesutapa: lämpötilat, käytetyt kemikaalit ja koneiden aiheuttama kuluminen.

Tutkimuksen loppupäätelmissä suositeltiin, että

  • tekstiileihin lisätään mikrosiru, jolla voitaisiin helposti seurata lakanoiden pesumääriä. Näin samantasoiset tekstiilit voidaan helposti koota yhteen ja jatkokäsitellä parhaiten soveltuvalla tavalla
  • tekstiilien keräyspisteiden määriä kasvatetaan. Kuluttajat haluavat kierrättää tekstiilejä, mutta se on tehtävä mahdollisimman helpoksi
  • pienet toimijat, joilla on rajalliset resurssit, tekisivät aiempaa enemmän yhteistyötä. Yhdessä ne voivat lähestyä esimerkiksi oppilaitoksia tutkimushanke-ehdotuksin, jotka olisivat yhdelle toimijalle liian suuria toteuttaa.

Selluloosan liuottaminen on alue, jolla tulisi tehdä jatkotutkimusta nykyisten hankkeiden lisäksi. Esimerkiksi Suomessa VTT:n ja Ethican Tekstiilien kiertotalous -hankkeessa (TEKI) pilotoidaan ja mallinnetaan kiertotalouden periaatteiden mukainen suljetun kierron ekosysteemi. Puuvillan lisäksi tulisi puuvilla-polyesterin liuottamista edistää, koska polyesterille olisi löydettävissä myös jatkokäyttöä.

Shameek Vats toivoo löytävänsä työn, jossa hän voi jatkaa tekstiilien kierrättämisen ja paremman hyödyntämisen tutkimusta joko yrityksen tai tutkimuslaitoksen palveluksessa.

Shameek Vatsin lopputyön löydät täältä