Seuraa näitä: suomalaiset tekstiilien kiertotalousratkaisut esittelyssä

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Telaketju-kiertotaloushankkeen tilaisuudessa 20.11.2019 saatiin kattava katsaus siihen, miten paljon tekstiilien kiertotaloudessa tapahtuu juuri nyt.

Tekstiilien kiertotalous Suomessa etenee vauhdilla.

Vielä toistaiseksi valtaosa poistotekstiilistä hyödynnetään polttamalla se energiaksi. Poistotekstiili halutaan nyt kiertoon, ja tekstiilien kiertotaloudesta on syntymässä Suomeen merkittävää liiketoimintaa.

EU-maissa on järjestettävä tekstiilien erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä, mutta Suomi selvittää keräyksen aikaistamista vuoteen 2023.

Tilaisuudessa esiteltiin yrityksiä, ratkaisuja ja projekteja, ja sen tavoitteena oli auttaa tekstiilialan yrityksiä löytämään uusia kumppaneita kiertotalouden edistämiseen.

Näitä yrityksiä, ratkaisuja ja projekteja kannattaa pitää nyt silmällä:

Lounais-Suomen Jätehuolto: kuluttajien tekstiili käsittelyyn

Turun seudulle nousee vuonna 2020 jätehuollon pilottilinja, jolla käsitellään kuluttajien käytöstä poistuvaa tekstiiliä. Poistotekstiili lajitellaan ja revitään mekaanisesti kuiduksi.

Tavoitteena on, että jatkossa Lounais-Suomessa käsiteltäisiin kuluttajien poistotekstiiliä koko Suomen alueelta. Mukana hankkeessa on useita kunnallisia jätehuollon toimijoita. Täyden mittakaavan laitos aloittaisi toimintansa mahdollisesti vuonna 2021.

Lue lisää Fablehti.fi:stä
Lue lisää LSHJ:n sivuilta

Rester Oy: yritysten poistotekstiili kiertoon

Rester on tänä vuonna perustettu yritys, joka suunnittelee hyödyntävänsä yritysten poistotekstiiliä ja luovansa niille suljetun kierron. Se aikoo hyödyntää materiaalina esimerkiksi kaupan ylijäämää tai kakkoslaatua, teollisuuden sivuvirtoja, pesuloiden tuottamaa poistotekstiiliä ja työvaatteita.

Yrityksen tavoitteena on valita laitoksen sijoituspaikka alkuvuodesta 2020 ja saada kierrätyslaitos toimintaan vuoden loppuun mennessä.

Pure Waste: vaatteita leikkuujätteestä ja kuluttajien poistotekstiilistä

Pure Waste Textiles on suomalainen yritys, joka toi äskettäin markkinoille Suomen ensimmäisen vaatemalliston, jonka raaka-aineena on käytetty kuluttajilta kerättyä poistotekstiiliä.

Yrityksellä on Intiassa oma tehdas, jossa valmistetaan kangasta ja vaatteita pääosin ympäröivän tekstiiliteollisuuden leikkuujätteestä.

Pure Waste suunnittelee tuovansa jatkossa myös Suomeen tuotantoa, jossa hyödynnetään kuluttajien poistotekstiiliä. Ensimmäinen askel on pilotti, jossa kehrätään lankaa poistotekstiilimateriaalista.

Lue lisää Pure Wasten sivuilta

Materiaalitori: digitaalinen kauppapaikka jätteelle ja sivuvirroille

Materiaalitori on Motivan ylläpitämä verkkoalusta, jonka tavoite on edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kiertotaloutta tarjoamalla kohtaamispaikka, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää toisensa. Se kerää materiaalivirrat yhteen, jotta niiden ympärille syntyisi uusia hyödyntämistapoja ja materiaalit päätyisivät yhä enemmän hyötykäyttöön.

Materiaalitori on avoin yrityksille ja siellä voi ilmoittaa kaikesta materiaalista, ei vain tekstiilistä.

Alustaa on pilotoitu tänä vuonna. Vuoden 2020 alusta alkaen voimaan tuleva jätelain uudistus velvoittaa Materiaalitorin käyttöön sellaiset jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta.

Lue lisää Materiaalitorin sivuilta

Sideflow: Kauppapaikka tekstiiliteollisuuden sivuvirroille

Sideflow on alusta, joka yhdistää tekstiiliteollisuuden sivuvirrat, kuten leikkuuhukan, pakanloput ja poistotekstiilit, innovatiivisiin yrityksiin ja suunnittelijoihin, jotka voivat luoda niille uutta arvoa.

Alustaa voivat käyttää niin yritykset kuin kuluttajatkin.

Lue lisää Sideflown sivuilta

MyClothable: vuokraa vaate käyttöösi netissä

MyClothable on yritys, joka tarjoaa mahdollisuuden vaatteiden vuokraamiseen. Palvelu toimii verkossa, ja vaatteet tuodaan asiakkaalle kotiin. Myös vaatteiden pesu ja huolto kuuluvat pakettiin.

Yritys pilotoi vuokrauspalvelua naistenvaatebrändi Voglian kanssa ja hakee parhaillaan lisää kumppaneita.

Lue lisää MyClothablen sivuilta

Finix: Projekti kestävän tekstiililiiketoiminnan kehittämiseen

Finix on projekti, joka kehittää huippututkimukseen perustuvaa kestävää tekstiilijärjestelmää, joka sisältää mm. kierrätyskuitujen ja maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämisen, tekstiilien elinkaarien suunnittelun sekä digiteknologiaa hyödyntävät liiketoimintamallit, jotka perustuvat kestäviin materiaaleihin sekä jakamis- ja korjauspalveluihin. Hyödyntäminen perustuu Aalto-yliopiston Ioncell-teknologiaan.

Lue lisää Finixin sivuilta

Telaketju kokoaa toimijat yhteen

Telaketju on tekstiilien kiertotalouteen keskittyvä laaja-alainen hanke, jossa kehitetään Suomeen tekstiilien kiertotalouteen perustuvaa ekosysteemiä ja liiketoimintaa. Kaikki tilaisuudessa näytetyt esitykset löytyvät Telaketjun verkkosivuilta.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat tiedustella kiertotalouteen liittyvistä kumppanuuksista myös liiton asiantuntijalta.