State of Fashion -raportti avaa muotialan 2020-luvun haasteita ja mahdollisuuksia

Kansainvälinen konsulttiyhtiö McKinsey tuottaa Business of Fashion -verkkojulkaisulle vuosittain kattavan State of Fashion -raportin. Siinä syväluodataan muodin tilaa ja tulevaisuutta kymmenen pääteeman kautta.

Muotialan toimijoiden odotukset maailmantalouden suhteen ovat heikentyneet huomattavasti. McKinseyn Global Fashion Index ennustaa globaalin muotiteollisuuden kasvun hidastuvan 3-4 prosentin tasolle. Muotialan toimijoilla on paine laittaa digitalisaatio etusijalle ja hyödyntää uusia teknologioita, parantaa monimuotoisuutta ja vastata kasvaviin vastuullisuuteen liittyviin vaatimuksiin. Vuoden 2020 raportissa erityishuomion saavat seuraavat kymmenen kehityskulkua, jotka liittyvät globaaliin talouteen, kuluttajakäyttäytymisen ja muotialan muutokseen:

Globaali talous

Tuntosarvet pystyyn (On High Alert)

Maailmantalouden mahdolliset mullistukset, laman uhka, geopoliittinen epävakaus ja kv-kaupan jännitteet pitävät yritykset varpaillaan.

Katse Kiinan ulkopuolelle (Beyond China)

Kiina on edelleen mahdollisuuksien markkina, mutta oletettua vaikeampi valloittaa; yritysten kannattaa harkita muitakin kasvumarkkinoita.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos

Seuraavan sukupolven some-strategiat (Next Gen Social)

Some-strategioita on hiottava, jotta markkinointikuluille saadaan vastinetta. Avainasemassa on some-surffaajan huomion kiinnittävä sisältö vietynä kullekin markkinalle oikeaan alustaan ja mikäli mahdollista, saumaton ostomahdollisuus.

Kulmakunnan kaupat (In the Neighbourhood)

Kuluttajat vaativat kaupoilta mukavuutta ja nopeutta – kivijalan kannalta hyvä uutinen! Jopa perinteiset ison mittakaavan toimijat täydentävät jakeluaan pienemmillä, asiakkaita lähellä olevilla myymälöillä. Korttelikauppoihin yhdistyy parhaimmillaan elämyksellisyys ja lokalisoitu valikoima – jopa mahdollisuus tuotteiden räätälöintiin.

Vastuullisuus ennen kaikkea (Sustainability First)

Vastuullisuus on vuoden ykkösteema. Se merkitse myös siirtymistä sanoista tekoihin – korulauseista edetään maailmallakin vastuullisuustoimenpiteisiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi energiaan, jätteisiin tai saasteisiin.

Muotialan muutos

Materiaalien vallankumous (Materials Revolution)

Uudet vaihtoehtoiset ja vastuulliset materiaalit ovat laajamittaisen käyttöönoton kynnyksellä. Vastuullisissa vaihtoehdoissa on sekä paranneltuja versioita vanhoista ja välillä unohdetuista materiaaleista että erilaisia biopohjaisia innovaatioita ja hich-tech-materiaaleja, joissa yhdistyy estetiikka ja toiminnallisuus. Startupien, kuituvalmistajien, valmistajien, brändien ja kaupan yhteistyö materiaaliasioissa tullee lisääntymään tänä vuonna.

Kaikki mukaan (Inclusive culture)

Arvopohjaisen toiminnan merkitys lisääntyy. Kuluttajat ja työntekijät odottavat muotiyritysten myös edistävän monimuotoisuutta ja kaikkien ryhmien huomioimista. Yritysten mahdollisia aloitteita tarkastellaan kriittisesti, joten aitous on tärkeää tässäkin.

Uudet haastajat (Cross-Border Challenges)

Aasia haastaa vakiintuneita muotibrändejä ja -kauppoja kun painopiste siirtyy perinteisestä valmistajan roolista omien brändien tarjoamiseen – myös suoraan kuluttajille, rajat ylittävässä verkkokaupassa. Yksi esimerkki tästä on viime vuonna viraali-ilmiöksi tullut nk. Amazon-takki (@theamazoncoat), jonka kiinalaisvalmistajan kuukauden liikevaihto ylitti koko edellisvuoden myynnin.

Messukentän murros (Unconventional Conventions)

Messukenttä on murroksessa ja yritykset pohtivat hintavan osallistumisen hyötysuhdetta. Muotimessujen on myös vastattava suoran kuluttajamyynnin lisääntymiseen, lyhentyneisiin muodin sykleihin ja digitalisaatioon. Tämä voi merkitä uusia messupalveluja ja avaamista tapahtumia jollain tavoin myös kuluttajille – sekä joidenkin tapahtumien loppua.

Tuotot syyniin (Digital Recalibration)

Maailmalla fashion-tech-yrityksiä on mennyt menestyksellä pörssiin ja niiden valuaatiot ovat saavuttaneet huimaavia korkeuksia, mutta sijoittajilla on kasvava huoli näiden yritysten kyvystä tuottaa tulosta. Digimuodin toimijoille tämä merkitsee tarvetta arvioida liiketoimintamalleja ja etsiä tapoja lisätä kannattavuutta sekä ennen kaikkea tietää, mitkä liiketoimintamallin osat tuovat voittoa.

Maksuton yli 100-sivuinen raportti sisältää runsaasti case-esimerkkejä maailmalta. Raportin voi ladata McKinseyn verkkosivuilta.

Tutustu myös: Business of Fashion -palvelu

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Uutishuone