Suomalainen suljetun kierron tekstiilihanke nousi Sustainia100-listalle

VTT:n ja Ethica Oy:n käynnistämä suljetun kierron tekstiilihanke The Relooping Fashion pääsi 7.6.2016 Sustainia100-listalle. Kestävää kehitystä edistävä Sustainia valitsee vuosittain parhaat ideat maailman megaongelmien ratkaisemiksesi.

Listalle nousemisesta kertoivat VTT ja Tekes tiedotteissaan.

The Relooping Fashion on t&k-hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa käyttökelvottoman tekstiilin kierrätys ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisille toimijoille. Hankkeessa ovat mukana VTT:n ja Ethican lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, SUEZ Suomi, Seppälä, Pure Waste Textiles, Repack, Lindström ja TouchPoint. Hankkeessa pilotoidaan ja mallinnetaan kiertotalouden periaatteiden mukainen suljetun kierron ekosysteemi, joka luo perustan uudelleenkäyttöön soveltumattoman tekstiilijätteen uudenlaiseen teolliseen hyödyntämiseen. Projektia rahoittavat Tekes sekä siihen osallistuvat yritykset.

Kiertotalouspilotissa kulunut ja käyttöön enää kelpaamaton puuvilla liuotetaan ja käytetään uudelleen kuidun raaka-aineeksi. VTT:n kehittämä uusi valmistustapa on viskoosin valmistusta merkittävästi ympäristöystävällisempi, koska liuotukseen ei tarvita rikkihiiltä. Neitseelliseen puuvillaan verrattuna uusiokuitu antaa merkittävän säästön vesi- ja hiilijalanjäljessä.

Lue lisää