Suomalainen tekstiiliala muuttuu hiilineutraaliksi ja vähentää ratkaisuillaan päästöjä globaalisti

Suomalaiset tekstiilialan innovaatiot voivat ratkoa globaaleja ilmastohaasteita merkittävästi jo muutaman vuoden kuluessa. Tänään julkaistu Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta kertoo ne keinot, joilla alan päästöt saadaan Suomessa nollaan vuonna 2035.

Tekstiilialan yritykset etsivät aktiivisesti uusia ratkaisuja ilmastopäästöjen vähentämiseen. Suomalainen tekstiiliala voi paitsi muuttua itse hiilineutraaliksi, myös tarjota ratkaisun tekstiilialan globaaleihin ilmastohaasteisiin.

Esimerkki suomalaisen tekstiilialan päästöjä vähentävästä kädenjälkivaikutuksesta on kierrätys- ja selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen tuotanto Suomessa ja tähän liittyvän osaamisen vienti. Uusilla suomalaisilla tekstiilikuiduilla voidaan korvata esimerkiksi puuvillaa, jonka tuotanto kuluttaa paljon luonnonvaroja. Kun niiden teollinen tuotanto käynnistyy, positiivinen kädenjälkivaikutus voi olla jo vuonna 2025 viisi kertaa suurempi kuin alan oma hiilijalanjälki Suomessa.

”Uusista tekstiiliteknologian ratkaisuista on tulossa Suomelle merkittävä uusi vientituote, joka vähentää alan päästöjä globaalisti. Uusille ratkaisuille on globaaleilla tekstiilikuitumarkkinoilla valtava kysyntä. Tarjolla on miljardien eurojen markkinat”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava asiantuntija Satumaija Mäki.

Muutokseen tarvitaan yrityksiä, kuluttajia ja päättäjiä

Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta laskee ensimmäistä kertaa suomalaisen tekstiilialan hiilijalanjäljen sekä arvioi keinoja, joiden avulla ala voidaan muuttaa Suomessa hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

”Tekstiilialan yritykset työskentelevät jo aktiivisesti päästöjen vähentämiseksi. Muutoksen tueksi tarvitaan kuitenkin toimia myös kuluttajilta ja yhteiskunnalta. Hiilineutraaleille ratkaisuille on tärkeää luoda kysyntää, sillä toistaiseksi vastuullisuus tai hiilineutraalisuus ei ole ollut markkinoilla asiakkaita ja kuluttajia ohjaava ajuri”, Satumaija Mäki sanoo.

Tekstiilialan hiilineutraalisuutta voidaan edistää esimerkiksi hiilineutraalien ratkaisujen kysynnän tukemisella, tiedon ja osaamisen tuottamisella, vapaaehtoisilla sopimuksilla ja taloudellisella tuella muutoksen toteuttamiseen. (Lue lisää keinoista: Tekstiiliala etenee kohti hiilineutraalisuutta – näin yhteiskunta voi vauhdittaa muutosta)

”Luotettavan ilmastotiedon tuottaminen on avainasemassa, jotta niin yritykset kuin kuluttajatkin pystyvät tekemään ilmastonnäkökulmasta parempia valintoja. Lisäksi on varmistettava, että meillä on myös tulevaisuudessa osaajia, joilla on riittävä tekninen osaaminen tekstiilialan hiilineutraalisuusratkaisujen kehittämiseen”, Satumaija Mäki sanoo.

Tekstiilialan päästöt 0,1 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä

Tiekartassa arvioitiin suomalaisten yritysten ilmastopäästöjä, jotka tapahtuvat Suomen rajojen sisäpuolella. Tekstiilialan hiilijalanjälki on maltillinen, 59 300 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Se vastaa noin 5440 suomalaisen vuotuista hiilidioksidipäästöä ja on 0,1 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

Pääosa tekstiilialan hiilijalanjäljestä muodostuu teollisesta tuotannosta ja palveluista. Suurin päästöjä vähentävä vaikutus on yritysten energia- ja polttoainevalinnoilla. Esimerkiksi tuotannossa käytettävän maakaasun korvaaminen biokaasulla vähentäisi alan päästöjä 44 % vuoteen 2035 mennessä. Keskeistä on, että yritysten saatavilla on vähäpäästöisempiä energia- ja polttoaineratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.

Kun tekstiilialan vaikutukset Suomessa on nyt laskettu, alan katse kääntyy jo globaaliin arvoketjuun.

”Tekstiiliala on luonteeltaan globaali, ja merkittävä osa suomalaisyritysten tuotteiden ilmastopäästöistä syntyy väistämättä Suomen rajojen ulkopuolella. Tämä tiekartta, jossa on ensimmäistä kertaa selvitetty alan hiilijalanjälki Suomessa, on tärkeä askelmerkki tekstiilialan päästöjen vähentämisessä. Aiomme jatkaa työtä tarkastelemalla suomalaisyritysten jalanjälkeä ja vaikutusmahdollisuuksia koko arvoketjussa”, Satumaija Mäki kertoo.

Yritykset aktiivisesti mukana

Hiilineutraali tekstiiliala -tiekarttatyö on osa hallituksen, ministeriöiden ja toimialaliittojen välistä yhteistyötä Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2035. Alan yritykset ja sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti tiekarttatyön toteuttamiseen.

Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta toteutettiin yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Gaia Consultingin liiketoimintajohtaja Mari Saario haluaa nostaa esiin sen arvokkaan työn, jota alan yrityksissä on tehty.

”Tekstiilialan yritykset lähtivät innokkaasti mukaan tiekarttatyön toteutukseen. Yritykset myös uskovat, että Suomen tekstiilialan on täysin mahdollista tavoitella hiilineutraaliutta jo vuonna 2035, jos yhteiskunta tukee muutosta”, Saario sanoo.

Tekstiili- ja muotiala: 5 tilastofaktaa

  1. Tekstiili- ja muotiala laajasti työllistää Suomessa 21 000 henkilöä ja tekee vuodessa 4,4 mrd. € liikevaihtoa
  2. Vaatteet & tekstiilit merkittävä rahankäytön kohde: Vaatteiden kuluttajamarkkinan koko Suomessa 4,1 mrd €, kodintekstiilien markkina 0,5 mrd. €
  3. Tekstiilin ja muodin tavaratuonnin suurimmat tuontimaat ovat Kiina, Bangladesh ja Ruotsi.
  4. Tavaraviennin suurimmat vientimaat ovat Ruotsi, Saksa & Viro
  5. Globaalisti käytetyin kuitu on tällä hetkellä polyesteri yli 50 % osuudella kuitujen tuotannosta.

 

Liitteet:

 

Haluatko kuulla lisää Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartasta? Tule mukaan 19.8.2020 webinaariin Hiilineutraali tekstiiliala ja keinot muutoksen toteuttamiseen

Ajankohtaista aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Uutishuone