Suomalaisen työn arvostus nousussa tekstiili- ja muotialalla – yritykset suunnittelevat investointeja

Liikevaihto kasvoi yli puolella suomalaisella tekstiili- ja muotialan yrityksellä vuonna 2021 verrattuna edellisvuoteen. Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan liikevaihdon vuosimuutos oli tekstiilialalla 7 prosenttia ja vaatealalla 6,1 prosenttia. Yritykset suhtautuvat optimistisesti tähän vuoteen, sillä 47 prosenttia yrityksistä ennustaa yritystoimintansa kasvavan vuoden 2022 aikana. Tulokset selviävät Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreesta yrityskyselystä.

Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset aloittivat vuoden 2022 optimistisin mielin. 47 prosenttia yrityksistä ennustaa liikevaihtonsa kasvavan ja enää 10 prosenttia arvelee toimintansa supistuvan tänä vuonna.  

Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista yrityksistä on tällä hetkellä täystyöllisyys (85 %) ja jopa 43 prosenttia yrityksistä ilmoittaa tarvitsevansa lisää henkilöstöä. Uuden ja osaavan työvoiman saaminen koetaan haasteeksi, johon kaivataan ratkaisuja. Suomen Tekstiili & Muoti ry toteuttaa parhaillaan alan osaamis- ja koulutustarpeita tarkemmin luotavaa osaamiskartoitusta, jonka tulokset julkaistaan maaliskuussa.  

Yritysten kasvun myötä myös toimitilatarpeet kasvavat. 39 prosenttia yrityksistä arvelee tarvitsevansa lisää toimitilaa varastoinnin ja logistiikan osalta. Lisäksi 27 prosenttia yrityksistä mainitsee tarvitsevansa lisää tuotantotiloja tulevaisuudessa. 

”Yritykset ovat huomanneet suomalaisen työn arvostuksen nousseen pandemian aikana, jopa yllättäen. Tätä ajatusta tukee myös samaan aikaan VTT:n kanssa tehdyn kuluttajatutkimuksen tulokset, jotka julkaistaan helmikuun aikana”, iloitsee Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tilastoasiantuntija Sanna Vassinen. 

Yritykset suunnittelevat investointeja

Jopa 81 prosenttia yrityksistä suunnittelee investointeja seuraavan 3–5 vuoden aikana. Eniten investointeja suunnitellaan rekrytointiin (53 %), tuotantoon (49 %) sekä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin (43 %). Muita investointikohteita ovat muun muassa digitaaliset palvelut ja uudet jakelukanavat. 

”Vientiliikevaihto on hyvässä kasvussa, vaikka alan kansainvälisten messujen peruuntumista tai siirtymistä pidetäänkin tällä hetkellä viennin haasteena. Vuonna 2021 tekstiilialan vienti kasvoi jopa 14,4 prosenttia ja vaatealan 7,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Pandemian helpottaessa 43 prosenttia yrityksistä suunnittelee investointeja kansainvälistymiseen. Yritykset toivovat myös liitolta tukea viennin edistämisessä, mikä onkin osa liiton tehtävää auttaa jäsenyrityksiään kansainvälisessä menestyksessä”, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Tekstiilialan liikevaihto kasvanut koko pandemian ajan

Tekstiiliala on ollut hyvässä nousussa jo vuodesta 2019 lähtien. Vaateala on kärsinyt koronapandemiasta vuonna 2020, mutta vuosi 2021 oli sillekin positiivinen ja alalla on nähtävissä todellista kasvua. 

Tekstiilialan yritykset valmistavat ja valmistuttavat muun muassa sisustustekstiilejä, neuloksia, lankoja, kuitukankaita ja teollisia tekstiilejä. Vaatealan yritykset valmistavat ja valmistuttavat muun muassa vaatteita, asusteita ja työvaatteita. Tekstiili- ja vaatealan yritykset tekevät niin kuluttajaliiketoimintaa kuin B2B-liiketoimintaakin. 

 

Lähde: Tilastokeskus / teollisuuden liikevaihtokuvaaja 15.2.2022

 

Koronapandemian vaikutukset edelleen osana arkipäivää

Pandemiatilanne ja siitä johtuvat rajoitukset haittaavat vielä yli 70 prosenttia yrityksistä. Viime syksyn yrityskyselyssä esiin tulleet materiaali- ja logistiikkakustannusten nousu sekä materiaalin toimitusvaikeudet ovat edelleen yritysten haasteina. Pitkät karanteenit ja sairauspoissaolot vaikeuttavat etenkin valmistusta tekevien yritysten toimintaa. 

11.-14.1.2022 toteutettuun kyselyyn vastasi 70 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 35 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa noin 2400 henkilöä ja tekevät yli 550 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n yrityskyselyä. 

Yrityskyselyn tulokset

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Sanna Vassinen

Asiantuntija, tilastot (perhevapaan sijainen)

+358 50 538 2032
sanna.vassinen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Suomen Tekstiili & Muoti kommentoi monivuotista T&K-rahoitussuunnitelmaa

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n näkemyksiä kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaan asetusehdotukseen

Uutishuone