Suomalaiset käyttävät vaatteisiin, kodintekstiileihin ja jalkineisiin 920 euroa vuodessa

Suomalaiset käyttivät vuonna 2021 tekstiiliin ja muotiin yhteensä 5,1 miljardia euroa. Suurin markkinaosuus on edelleen naisten vaatteilla. Lasten vaatteisiin käytetty rahamäärä on suurin viimeisen kahden vuosikymmenen ajalla.

Vuonna 2021 suomalaiset käyttivät enemmän rahaa vaatteisiin, jalkineisiin ja kodintekstiileihin kuin vuonna 2020, mutta koronaa edeltävään tasoon päästiin vain kodintekstiileissä. Keskivertosuomalainen käytti vuonna 2021 vaatteisiin ja jalkineisiin noin 820 euroa. Kodintekstiileihin käytetiin keskimäärin 100 euroa vuodessa.

Vaatteisiin suomalaiset käyttivät vuonna 2021 yhteensä 3,9 mrd. euroa. Suurin markkinaosuus on naisten vaatteilla, joita ostettiin yhteensä lähes kahdella miljardilla eurolla. Asukasta kohden se on noin 340 euroa. Miesten vaatteisiin käytettiin 184 euroa ja lasten vaatteisiin 94 euroa. Lasten vaatteisiin vuonna 2021 käytetty rahamäärä on suurin viimeisen kahden vuosikymmenen ajalla. Vaatteiden pesuun, korjaukseen ja vuokraukseen suomalaiset käyttävät vielä verrattain vähän rahaa.

Kodintekstiileihin suomalaiset käyttävät vuositasolla yhteensä reilu 500 miljoonaa euroa. Suurin osuus tästä menee vuodevaatteisiin, joita ostetaan 278 miljoonan euron edestä. Tämä on suurin rahamäärä, mitä on käytetty vuodevaatteisiin viimeisen 10 vuoden aikana.

”Rahankäytön osalta tekstiilin ja muodin kuluttajamarkkinat eivät ole elpyneet korona-ajan aiheuttamasta laskusta. Tällä on suorat vaikutukset alan yritysten toimintaedellytyksiin. Rahankäyttömuutosten toivoisi jatkossa kohdistuvan vastuullisiin hankintoihin”, toteaa Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.

Jalkineisiin käytetään rahaa 670 miljoonaa euroa. Naisten jalkineisiin kulutetaan eniten rahaa, vuonna 2021 kulutus oli yhteensä 321 miljoonaa euroa. Koronavuoteen 2020 asti kulutus on ollut tasaista, mutta sen jälkeen naisten ja miesten kenkiin käytetty rahamäärä on vähentynyt. Lasten kenkiin käytetty rahamäärä on taasen pysynyt tasaisena viimeiset kymmenen vuotta 100 miljoonan euron tietämillä.

Suomalaiset kuluttavat kahdeksanneksi eniten rahaa vaatteisiin Euroopassa

Euroopassa vaatteiden, jalkineiden ja kodintekstiilien suurimmat kuluttajamarkkinat ovat Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. Vaatetukseen vuonna 2021 rahaa käytettiin Saksassa 56,3 mrd.€, Italiassa 46,6 mrd.€ ja Ranskassa 32,3 mrd.€.

Asukasta kohden kulutus vaatetukseen vuonna 2021 oli suurinta Islannissa (900 €), Itävallassa (880 €) ja Tanskassa (820 €). Suomalainen kuluttaa kahdeksanneksi eniten rahaa vaatteisiin muihin eurooppalaisiin verrattuna. Vähiten rahaa käyttävät bulgarialaiset ja serbialaiset. Käytetty rahamäärä ei kerro pelkästään ostettujen vaatteiden lukumäärästä, vaan myös kyseisen maan yleisestä hintatasosta ja kulutusmahdollisuuksista.

Kulutuksen kehitys

Euroopan maista reilu puolet on sellaisia, jossa kuluttajien rahankäyttö vaatteisiin ja jalkineisiin on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana aika tasaisena tai kasvanut. Vajaa puolet on sellaisia, joissa rahankäyttö näihin tuoteryhmiin on vähentynyt ja koronavuosi 2020 vielä laski kulutusta. Pohjoismaista kulutus on kasvanut ainoastaan Islannissa ja Tanskassa. Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa kuluttajien rahankäyttö on vähentynyt.

Vaatteisiin ja jalkineisiin käytettävän rahamäärän osuus vuonna 2021 kokonaiskulutuksesta vaihtelee eri Euroopan maissa 7 % (Turkki) ja 3,2 % (Ranska) välillä. Suomessa näiden tuoteryhmien osuus kokonaiskulutuksesta on 3,7 %.

Lisää tekstiili- ja muotialan tilastoja löytyy täältä.

Ville Salonen

Asiantuntija, tilastot & talous

+358 50 565 1286
ville.salonen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Talouskatsaus: Yritysten näkemykset synkenneet, tulevaan suhtaudutaan epäilevästi

Vuosi 2023 oli odotetun vaikea alalle – sekä viennissä että tuonnissa raju pudotus

Uutishuone