Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kysely: poliittiset lakot iskevät kohtuuttomasti tekstiili- ja muotialan yrityksiin

Peräti 74 prosenttia Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti lakkojen vaikuttaneen negatiivisesti liiketoimintaansa. Erityisen hankala tilanne on pienillä, alle viiden miljoonan euron liikevaihtoa tekevillä yrityksillä.

Poliittiset lakot ovat iskeneet erityisesti materiaali- ja tavarantoimituksiin. Jo tilatut raaka-aineet ovat jäänet jumiin satamiin eivätkä myyntituotteet ole päässet asiakkaille asti. Tämä on pakottanut ajamaan tuotantoa alas ja tarjoamaan suuria alennuksia asiakkaille kohtuuttomien odotusaikojen takia.

”Suomi tarvitsee vientiä, ja kansainvälisten kauppakumppaneiden kaikkoaminen johtaa Suomen talouden kannalta kestämättömään tilanteeseen. Pienenä ja kaukaisena valtiona emme voi antaa tuotannon siirtyä muualle”, sanoo Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.

Menetettyä myyntiä on tullut valtavasti, josta suurta osaa ei tulla koskaan kuromaan kiinni. Tilanne on yritysten kannalta hankala, kun yleisen taloustilanteen takia muutenkin sakannut myynti laskee entisestään samalla kun kustannukset kasvavat. Kun vielä muutama kuukausi sitten yritykset suhtautuivat tulevaisuuteen optimistisesti, nyt kasvanut epävarmuus ja riskien realisoituminen vetää vakavaksi.

”Myös kotimainen kysyntä kärsii, eikä monille yrityksille tärkeää sesonkikautta päästä välttämättä hyödyntämään ollenkaan. Lakoilla tulee olemaan yritysten osalta kauaskantoisia seurauksia”, painottaa Niinikoski.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä peräti 42 prosenttia on joutunut tai joutuu turvautumaan lomautuksiin ja lähes 12 prosenttia vastanneista varautuu irtisanomisiin. Suurimmassa pulassa ovat etenkin pienet, alle viiden miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset. Lomautuksista lähes 56 prosenttia kohdistuu näihin yrityksiin, irtisanomisten osalta määrä on peräti 60 prosenttia.

”Ay-liikkeen toimet iskevät erityisen kovaa sinne, missä tilanne on ollut entuudestaan hankala. Yritysten osalta ennustettavuus kärsii ja ennakointi hankaloituu. Poliittisten lakkojen todelliset kustannukset näkyvät vielä vuosienkin päästä”, sanoo Niinikoski.

SAK:n ilmoitus 27.3. jatkaa poliittisia lakkoja vielä yhdellä viikolla syventää yritysten ahdinkoa entisestään.

Suomen Tekstiili ja Muoti toteutti kyselyn jäsenyrityksilleen poliittisten lakkojen vaikutuksista 19.–26. maaliskuuta 2024. Kyselyyn vastasi 73 tekstiili- ja muotialan yritystä.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilimerkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta

Tuore selvitys: Kierrätyskuitumarkkinoilla keskityttävä kierrätyksen lisäksi lopputuotteisiin

Uutishuone