Suomen Tekstiili & Muoti hallitusohjelmasta: Tekstiilien kiertotaloudessa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Ala osallistuu mielellään yritysvastuulainsäädännön selvittämiseen. Yritysten viennin ja kasvun edistämisessä tärkeää on ottaa huomioon eri toimialat. Työrauhalainsäädännön uudistuksen puuttuminen paketista on pettymys.

Antti Rinteen johtaman uuden hallituksen ohjelmassa on vahva painotus kiertotalouteen. Tässä tekstiili- ja muotialan yritykset haluavat olla vahvasti mukana.

Suomen Tekstiili & Muoti ehdottaakin, että Suomi edistäisi EU-tason tekstiilistrategiaa ja kotimaista tekstiilitiekarttaa, joissa otettaisiin mallia muovistrategiasta ja -tiekartasta. Tiekartta ohjaisi vähentämään tekstiilien ympäristövaikutuksia, tehostamaan kierrätystä ja edistämään palveluihin perustuvia liiketoimintamalleja.

Hallitus aikoo osana kiertotaloustoimia selvittää mahdollisuuksia käynnistää tekstiilien erilliskeräys ennen jätedirektiivissä asetettua vuoden 2025 määräaikaa.

”Tekstiilien kierrätyksen tehostaminen on tavoiteltavaa. On kuitenkin huomioitava, että tekstiilien erilliskeräys on osa laajempaa kokonaisuutta. Pelkkä kerääminen ei riitä, jos poistotekstiilille ei ole olemassa käsittelyprosesseja tai uusiokäyttäjiä. Kuluttajille välittyy huono viesti, jos tekstiilejä aletaan kerätä, mutta niille ei ole käyttökohdetta”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

”Jos erilliskeräystä halutaan vauhdittaa, samalla pitää huolehtia hyötykäytön edistämisestä ja koko ketjun vahvistamisesta käsittelystä materiaalin hyödyntäjiin. Ehdottamamme tekstiilitiekartta vastaisi juuri tähän tarpeeseen”, hän jatkaa.

Yritysvastuulainsäädäntö EU-tasolle

Hallitus aikoo myös selvittää yritysvastuulain säätämistä, mahdollisesti EU-tasolla. Laki perustuisi ns. huolellisuusvelvoitteeseen, ja selvitys tehdään yhdessä elinkeino-, yrittäjä- ja palkansaajajärjestöjen kanssa huomioiden eritysesti pk-yritysten aseman.

”Olemme mielellämme mukana tekemässä tätä selvitystä. Ihmisoikeuksia ja vastuullisuutta voidaan edistää laaja-alaisella sääntelyllä. Kannatamme yhtenäistä vähintään EU-tasoista sääntelyä, joka tarjoaa leveät hartiat vaikuttaa ihmisoikeuksien edistämiseen. Yhtenäiset vaatimukset edistävät myös sisämarkkinoiden toimintaa ja yritysten vientiä”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

Työrauhalainsäädännön puute pettymys

Työelämän kysymyksissä liitto on pettynyt siihen, että hallitus ei ole aikeissa uudistaa työrauhalainsäädäntöä. Tuotanto- ja toimitusvarmuus ovat vientialan yrityksille erittäin tärkeitä. Poliittisista mielenilmauksista kärsivät yritykset, vaikka ne eivät ole niissä osapuolina.

Toimialat samalle viivalle

Hallitusohjelma sisältää myös kirjauksia tutkimuksen ja kehityksen edistämisestä, viennin ja kansainvälisen kasvun vauhdittamisesta sekä pienten ja keskisuurten yritysten huomioimisesta.

”Toivotamme tervetulleiksi ohjelmat ja toimet, jotka tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Näissä toimissa keskeistä on, että eri toimialat huomioidaan yhtä lailla, jotta saamme kaikki mahdolliset menestystarinat vauhdittumaan. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet nousta tekstiili- ja muotialan vahvavaksi vientimaaksi, kuten esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa, joissa vaateala on yksi suurista vientialoista”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

 

Lue lisää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tavoitteista vuosille 2019-2023

Lue lisää liiton ehdottamasta tekstiilitiekartasta

Lue lisää liiton kannoista yritysvastuulainsäädäntöön

Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua – Tietoa ja tilastoja alasta -julkaisu