Suomen Tekstiili & Muoti: TKI-panostukset tervetulleita edistämään talouskasvua, arvonlisäveron korotus huolestuttaa kiertotalouteen siirtymistä

Suomen Tekstiili & Muoti ry pitää tärkeänä hallituksen päätöstä TKI-rahoituksen kasvattamisesta ja suuntaamisesta myös luoville aloille. Arvonlisäveron korotus sen sijaan osuu kipeästi kiertotaloustoimijoihin.

Hallituksen päätös sitoutua T&K-rahoituksen kasvattamiseen nähdään positiivisena tekstiili- ja muotialalla. Erityisesti rahoituksen kohdentaminen yritysyhteistyössä tehtävään soveltavaan tutkimukseen, lisäys yhteiskäyttöisten testausalustojen luomiseen ja T&K-intensiteetin lisääminen luovilla aloilla ovat sellaisia toimia, jotka voivat vauhdittaa kotimaisen tekstiili- ja muotialan kasvua.

”Tarvitsemme panostuksia testaus- ja pilotointiympäristön, joka edistää kestävyyteen perustuvan tekstiilien arvoketjun muodostumista Suomeen. Se mahdollistaisi kierrätyskuitujen käytön edistämistä sekä tekstiileissä, että muilla toimialoilla, kuten rakennus- ja autoteollisuudessa”, sanoo Marja-Liisa Niinikoski, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja.

Suomalaisen elinkeinorakenteen vahvistumisen ja viennin rakenteen laajenemisen kannalta on tärkeää, että kasvavia TKI-resursseja suunnataan myös luovaan toimintaan sekä etenkin luovan suunnittelun, kaupallistamisen ja brändin rakentamisen rajapinnoille.

Veronkorotusten sijaan tarvitaan kannusteita kuluttajamarkkinan vihreälle siirtymälle

Arvonlisäveron korotus osuu kipeästi kuluttajaliiketoimintaa tekeviin yrityksiin, joiden toimintaympäristö on ollut erittäin haastava jo useamman vuoden ajan. Veronkorotukset eivät myöskään ole omiaan edistämään EU:n tekstiilistrategian asettamaa tavoitetta siirtymisestä kiertotalouteen perustuvaan tekstiili- ja muotiteollisuuteen.

”Jotta vihreä siirtymä kuluttajamarkkinoilla käynnistyisi toden teolla, taloudellisesti kannattavia uudelleenkäyttö- ja korjauspalveluja olisi oltava saatavilla laajalti. Nyt tehdyt veronkorotukset ovat omiaan vähentämään vastuullisen muodin kysyntää, sillä kuluttajan ostopäätöstä ohjaa edelleen valtaosin tuotteen hinta”, korostaa Niinikoski.

Marja-Liisa Niinikoski

Toimitusjohtaja

+358 40 538 4541
marja-liisa.niinikoski@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Arvonlisäveron noston aikataulu liian kireä ja heikentää yritysten kilpailukykyä

Tekstiilimerkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta

Uutishuone