Suurille yrityksille velvollisuus vastuullisuusraportointiin

Tähän asti vastuullisuusraportointi on perustunut pitkälti yritysten vapaaehtoisuuteen. Tilanne on muuttumassa. Eduskunta hyväksyi tiistaina kirjanpitolain muutoksen, joka edellyttää suurten yhtiöiden raportoivan myös vastuullisuudesta vuodesta 2017 lähtien.

Kirjanpitolain muutoksella laitetaan täytäntöön EU:n direktiiviä muun kuin ei-taloudellisen tiedon raportoinnista. Raportointivelvollisia ovat yleisen edun kannalta merkittävät suuret yritykset, joilla on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa tai tase yli 20 miljoonaa euroa.

– Suomalaiset tekstiili- ja vaatealan toimijat ovat pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joten uudistuva lainsäädäntö ei suoraan vaikuta monen yhtiön toimintaan. Lainsäädäntö saattaa kuitenkin luoda painetta myös suurten yritysten yhteistyökumppaneina toimiville, arvioi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki.

Suurten yritysten tulee jatkossa julkistaa tietoja muun muassa ympäristöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvistä toimintatavoista. Asiakkaiden ja kuluttajien kautta suuriin yrityksiin kohdistuvat vaatimukset ulottuvat hiljalleen myös pienempiin toimijoihin.

– Yhä useampi kuluttaja odottaa jo nyt yritysten kertovan läpinäkyvästi omista toimintatavoistaan ja tuotteiden alkuperästä. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen vastuullisuustyö voidaankin nähdä velvoitteen sijasta kilpailukykytekijänä ja brändiviestinnän keinona, Mäki sanoo.

Mikä muuttuu?

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi velvoittaa noin sataa yritystä Suomessa. Suurten yritysten tulee jatkossa antaa toimintakertomukseen liitettävässä tai erikseen julkistettavassa selvityksessä tietoja muun muassa seuraavista asioista:

– ympäristöasiat
– sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät asiat
– ihmisoikeuksien kunnioittaminen
– korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvät toimintatavat

Selvitys voidaan sisällyttää toimintakertomukseen tai julkaista erillisenä raporttina. Tiedot on annettava siinä laajuudessa kuin se on tarpeen yrityksen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi. Tilintarkastajan on varmistettava selvityksen antaminen, mutta raporttia ei tarvitse varmentaa. Mikäli yhtiö ei raportoi joistain lainsäädännön edellyttämistä asiakokonaisuuksista, syy siihen on perusteltava.

Suomen Tekstiili & Muoti ry tukee jäsenyritystensä vastuullisuustyötä tarjoamalla jäsenilleen yrityskohtaista neuvontaa ja tukea. Lisäksi liitto on julkaissut muun muassa alan yrityksille suunnatun käsikirjan, jota yritykset voivat hyödyntää vastuullisuustyön käynnistämiseen.