Syöpäkeskuksen Kertomalla paranee -hankkeeseen etsitään yhteistyökumppaneita potilasvaateosaajista

HYKSin Syöpäkeskuksen Kertomalla paranee -projekti tähtää hoidon ja potilaan elämänlaadun parantamiseen. Syöpäkeskus etsii valmiita tai vielä kehitteillä olevia ratkaisuehdotuksia niin yrityksiltä, opiskelijoilta kuin muilta innovatiivisilta tiimeiltä.

Kertomalla paranee -projekti käynnistyi viime keväänä. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin hoitajilta, potilailta ja heidän läheisiltään ehdotuksia siitä, mitä syövän hoidossa voisi parantaa.

Hanke sai 220 ehdotusta, joista neljään keskeiseen etsitään nyt ratkaisuideoita. Neljä aihepiiriä ovat

  1. Kommunikaatio sairaalassa ja sen ulkopuolella
  2. Tulevaisuuden potilasvaatteet
  3. Viihtyisä sairaala
  4. Peruukki 2.0.

Hanke toivookin nyt mukaan ideoita innovatiivisilta potilasvaateosaajilta.

– Jos vaatteet ovat sekä visuaalisesti miellyttäviä että käytännöllisiä, ne luovat positiivista ilmapiiriä toipumiseen. Vaatteet voivat myös toimia alustana erilaisille potilasta tukeville teknologioille. Tulevaisuuden vaatteet eivät vain näytä hyviltä, vaan toimivat myös osana hoitoa, kertoo Maria Nygård HealthSPAsta, joka on terveysalan start up -yritysten järjestö.

Tavoitteena on löytää hankkeeseen noin 10 kehitysaihiota ja rakentaa strateginen kumppanuussopimus muutaman toimijan kanssa. Ratkaisuehdotuksia etsitään niin yrityksiltä, opiskelijoilta kuin muiltakin innovatiivisilta tiimeiltä.

Hankkeessa mukana ovat HYKS Syöpäklinikka, Novartis, UPM, HealthSPA, Helsinki Business HUB ja SITRA. Ratkaisuehdotuksia kerätään 31.10.2016 saakka.

Lisätietoja löydät hankkeen sivuilta www.kertomallaparanee.fi. Sivujen kautta pääset myös ilmoittamaan halukkuutesi osallistua mukaan hankkeeseen.