Talouskatsaus: Tekstiili- ja muotialalla ollaan toiveikkaita tulevaisuuden suhteen, mutta ilmassa on valtavasti epävarmuutta

Suomen Tekstiili & Muoti ry selvitti tuoreessa yrityskyselyssään alan toimijoiden nykytilannetta ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Kysely toteutettiin syyskuussa 2023. Samoihin aikoihin Tilastokeskus julkaisi teollisuuden ja vähittäiskaupan liikevaihtotietoja. Niistä nähdään, että vuosi 2023 ei ole tuonut mukanaan kasvua, vaan indeksitasolla olemme kutakuinkin vuoden 2022 lopun luvuissa.

Mediasta olemme koko vuoden saaneet kuulla negatiivisia uutisia vaatealan ahdingosta, ja tukea mollivoittoisuudelle on antanut osaltaan myös tuoreimmat tilastoaineistot. Liiton tekemän yrityskyselyn perusteella katseet on kuitenkin jo siirretty tulevaisuuteen ja luottavaisin mielin olevia yrityksiä on merkittävästi enemmän kuin talousuutisoinnin perusteella voisi olettaa.

Kyselyyn vastanneista iso osa, peräti 44 prosenttia, odottaa yritystoiminnan laajentumista vuodelle 2024. Loppuvuoden osalta kasvua odottaa 17 prosenttia yrityksistä, mikä sekin on enemmän kuin alkuvuoden yrityskyselyyn vastanneiden ennusteet. Valitettavasti kaikilla vastanneilla ei ole yhtä iloista kerrottavaa odotuksiensa suhteen. Peräti 27 prosenttia yrityksistä odottaa loppuvuodelle yritystoiminnan supistumista, ja kuusi prosenttia yrityksistä kokee uhaksi ajautua konkurssiin vuoden 2024 aikana. Liikevaihtojen osalta noin joka kolmas yritys on kasvanut sekä suhteessa alkuvuoteen että samaan ajankohtaan viime vuonna. Samanaikaisesti kuitenkin myös näissä luvuissa paistaa kolikon toinen puoli, noin 40 % ilmoitti liikevaihtojen laskeneen verrattuna verrokkiajankohtiin.

”Kasvavat kulut ja heikko kysyntä ovat nykyisessä markkinatilanteessa suurimpia haasteita alan yrityksille. Kasvaneet materiaali- ja palkkakustannukset yhdistettynä kuluttajien ostovoiman heikkenemiseen vaikuttavat niin myyntivolyymeihin kuin yritysten kannattavuuteen”, sanoo Ville Salonen, STJM:n tilasto- ja talousasiantuntija.

Tekstiili- ja vaatealalla ei kasvua

Tekstiiliala ehdittiin jo julistaa koronavuosien voittajaksi, sillä se näytti olevan yksi harvoja pandemian hyötyjistä. Nyttemmin kehitys on kuitenkin hidastanut, ja vuosi 2023 ainakin toistaiseksi on ollut mollivoittoinen. Tekstiilialan liikevaihtokuvaajien indeksisarjat näyttävät kausitasoitettuna viime vuoden lopun lukemia, ja etenkin vientiliikevaihdon osalta muutokset ovat olleet tämän vuoden osalta isoja. Vaatealan osalta indeksisarjat alkavat olla jo korona-aikaa edeltävällä tasolla, pandemiahan oli vaatealalle varsin haastava ja tästä toipuminen on ottanut aikansa. Vuosi 2023 ei kuitenkaan ole myöskään vaatealalle tarjonnut suuria kasvulukuja, indeksisarjat ovat kutakuinkin vuoden 2022 lopun tasolla.

Vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa osoitti jo pieniä piristymisen merkkejä viime vuonna, mutta tänä vuonna vauhti on jälleen hidastunut. Tätä voidaan pitää huolestuttavana, sillä jo ennen koronaakin vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa oli jäänyt muusta vähittäiskaupasta jälkeen indeksikehityksessä mitattuna ja korona-aika synkensi kokonaiskuvaa entuudestaan. Ala ei ole vieläkään saavuttanut pandemiaa edeltävää tasoaan, samalla kuin koko vähittäiskauppa palautui koronasta hyvinkin nopeasti ja on jo vuosia ollut selvällä kasvun uralla.

Kysely toteutettiin aikavälillä 12.9. – 3.10.2023 ja siihen vastasi 52 jäsenyritystä. Se vastaa noin 25 prosenttia liiton jäsenistä. Vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialaa niin tuotesegmentin kuin kokoluokkansa suhteen. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa reilu 3000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 561 miljoonaa euroa.

Tekstiili- ja muotialan talouskatsaus ja yrityskysely, syyskuu 2023

  • Tekstiili- ja muotialan talouskatsaus ja yrityskysely, syyskuu 2023.pdf

    Lataa

Ville Salonen

Asiantuntija, tilastot & talous

+358 50 565 1286
ville.salonen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone