Talouskatsaus: Yritysten suunnitellut investoinnit jääneet toteutumatta

Tekstiili- ja muotialan yritykset suhtautuvat pääasiassa luottavaisesti tulevaisuuteen viime vuoden haasteista huolimatta, selviää STJM:n tuoreesta yrityskyselystä.

Talouden suhdanteet ovat viime vuosina heitelleet orastavasta nousukaudesta taantumaan, eikä tekstiili- ja muotialakaan ole näiltä suhdannevaihteluilta selviytynyt täysin kuivin jaloin. Vuonna 2023 ei saatu aikaan kasvua, vaikka kuluttajahinnat kohosivatkin edeltävästä vuodesta. Kun tarkastellaan edeltävän vuoden viimeistä kvartaalia, yrityksistä kuitenkin 40 prosenttia ilmoitti liikevaihdon olevan suurempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Valitettavasti kutakuinkin samansuuruinen osuus yrityksistä saavutti kuitenkin vertailukautta vähäisemmän liikevaihdon, eli taloussuhdanne on jakanut yrityskenttää raskaasti.

Yritysten työllistämistilanteessa on havaittavissa pientä positiivista trendiä, sillä 31 prosenttia ilmoittaa kaikkien työntekijöidensä olevan tällä hetkellä töissä ja lisätyöntekijöillekin olisi tarvetta. Kasvua edelliseen kyselyyn nähden on seitsemän prosenttiyksikköä.

Peräti 37 prosenttia yrityksistä uskoo vuoden 2024 tarjoavan mahdollisuuksia myös yritystoiminnan laajenemiseen. Samalla 50 prosenttia yrityksistä uskoo yritystoiminnan jatkuvan ennallaan, mitä näinä talouden epävakaina aikoina voidaan pitää jo jonkinlaisena puolustusvoittona.

Aiotut investoinnit jääneet toteutumatta

Vaikka luottavaisuus tulevaan onkin varsin kohtuullisella tasolla, katsaus peräpeiliin osoittaa taloussuhdanteen harmaapilvet. 32 prosenttia yrityksistä ilmoitti jättäneensä toteuttamatta jonkun jo aiotun investoinnin viimeisen vuoden aikana.

”Yleinen epävarmuus, taloudelliset syyt ja kustannusten kasvu vaikuttivat negatiivisesti yritysten investointisuunnitelmiin”, toteaa Ville Salonen, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tilasto- ja talousasiantuntija.

Tulevaisuuden investointiaikeista yrityksillä on kuitenkin yhteneväisiä suunnitelmia. 45 prosenttia yrityksistä aikoo 3–5 vuoden aikavälillä investoida tuotantoon ja uusien työntekijöiden rekrytointiin ja lähes 50 prosenttia viennin edistämiseen. Yli 30 prosenttia yrityksistä ilmoitti myös tutkimus- ja tuotekehityksen sekä osaamisen kehittämisen olevan tulevaisuuden investointikohteita. Toimialalla on siis tarvetta on osaaville työntekijöille samalla kun halutaan panostaa laatuun ja tuotekehitykseen sekä laajentaa liiketoimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kesätyötarve vähentynyt

Vaikka työllistämistilanne sinänsä näyttääkin parantuneen, kausityöntekijöiden osalta tilanne vaikuttaa hieman hankalammalta. Kyselyn perusteella peräti 32 prosenttia alan yrityksistä joutuu supistamaan kesätyöntekijöiden määrää tänä vuonna talouden tilanteen takia.

”Suurin osa yrityksistä  kuitenkin ilmoitti kesätyöntekijätarpeen olevan samaa tasoa kuin viime vuonna, joten aivan toivottomaksi tilannetta ei tarvitse tulkita”, huomauttaa Salonen.

Trendinä tämä on kuitenkin valtavan harmillinen, sillä kesätyöpaikat ovat sekä ensikertaa työelämään siirtyville nuorille että tulevaisuuden ammattilaisia kouluttaville yrityksille ensisijaisen oleellisia. Täysin alaspesifinä tätä tulosta ei voida kuitenkaan pitää, sillä EK on omissa selvityksissään  havainnut samanlaisen kehityssuunnan.

Lue lisää aiheesta

Talouskatsaus: Yritysten suunnitellut investoinnit jääneet toteutumatta

Keskivertosuomalainen käyttää 730 euroa vaateostoksiin vuodessa

  • STJM yrityskysely 1-2024.pdf

    Lataa

Ville Salonen

Asiantuntija, tilastot & talous

+358 50 565 1286
ville.salonen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilimerkintöjen yhdenmukaistaminen helpottaa kaupankäyntiä ja parantaa kuluttajien luottamusta

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kysely: poliittiset lakot iskevät kohtuuttomasti tekstiili- ja muotialan yrityksiin

Uutishuone