Tarjoamme jäsenille vastuullisuuspalveluita – ota konkreettiset työkalut käyttöön!

Vastuullisuus on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa lähestymistapaa. Suomen Tekstiili & Muoti on kehittänyt yritysten käyttöön konkreettisia työkaluja, joiden avulla alan yritykset voivat ottaa vastuullisten toimintatapojen kehittämisen osaksi jokapäiväistä toimintaansa.

Vastuullisuudesta on tullut erottamaton osa tämän päivän menestyvää liiketoimintaa ja riskienhallintaa. Mitä kansainvälisempi yrityksen toimintaympäristö on, sitä moniulotteisempia vastuullisuuskysymyksiä se arjessaan kohtaa.

Suomen Tekstiili & Muoti tukee yrityksiä vastuullisuustyön kehittämisessä. Liitto on työstänyt yritysten käyttöön useita konkreettisia työkaluja esimerkiksi vastuullisuusviestinnän ja hankintakäytäntöjen kehittämiseksi. Jäsensivuiltamme jäsenet voivat ladata käyttöönsä esimerkiksi mallin toimittajasopimuksiin liitettävistä eettisistä periaatteista tai ostajan tarkistuslistan tehdasvierailuja varten.

”Yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden seurannan tulisi olla säännöllinen käytäntö. Tästä esimerkki on tuotteisiin liittyvä laadunvalvonta. Liiton tarjoamat työkalut  auttavat yrityksiä ottamaan vastuulliset toimintatavat osaksi jokapäiväistä toimintaansa. Malleja voi hyödyntää sellaisenaan tai muokata yrityksen omien tarpeiden mukaan”, kertoo liiton vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki.

Vastuullisten toimintatapojen lisäksi yrityksiltä odotetaan yhä läpinäkyvämpää vastuullisuustyön viestintää.

”Sparraan mielellään yrityksiä niiden vastuullisuusviestinnän kehittämisessä, mutta olemme myös koonneet yritysten käyttöön valmiin listan mittareista, joilla he voivat seurata ja raportoida toimintansa vastuullisuuden kehittymistä”, Mäki kertoo.

Uusia työkaluja kehitetään jatkuvasti

Tekstiili- ja muotialan sanotaan olevan globaalisti yksi suurista päästöjen tuottajista. Kiinnostus tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia kohtaan on kasvanut niin alan yritysten kuin kuluttajien keskuudessa.

Ala elää parhaillaan murroksessa. Uusia ekologisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehitetään koko ajan, ja kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Ekologisuuden vertailu on kuitenkin haastavaa, sillä siihen vaikuttavat muun muassa materiaali, tuotteen valmistusmenetelmät ja tuotteen käyttöikä.

Liiton uusi ympäristölaskuri helpottaa materiaalien ympäristövaikutusten kartoittamista. Työkalun tarkoituksena on auttaa yrityksiä vertailemaan eri tekstiilimateriaalien merkittävimpiä ympäristövaikutuksia sekä arvioimaan yrityksen omien tuotteiden ja mallistojen ympäristövaikutuksia.

”Ympäristölaskuri on vielä kehitysvaiheessa, mutta olemme saaneet siitä erittäin hyvää palautetta yrityksiltä. Laskuri on myös rajattu koskemaan ainoastaan materiaaleja, sillä niiden osuus tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista on merkittävä, ja niihin alan yritykset voivat vaikuttaa omilla valinnoillaan”, Satumaija Mäki sanoo.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritysten edustajat saavat liiton laatimat työkalut käyttöönsä Extranetin kautta. Extranetin tunnukset saa käyttöön laittamalla sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@stjm.fi

Ympäristölaskuriin tunnukset saa puolestaan laittamalla sähköpostia suoraan liiton vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäelle satumaija.maki@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Kestävyyssääntely etenee – yritysvastuudirektiivi astuu voimaan heinäkuussa

Ekosuunnitteluasetus hyväksytty: yritysten näkökulmien huomioiminen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien valmistelutyössä on erittäin tärkeää

Uutishuone