Team Finland etenee – uudistuneen Finpron palvelut käytössäsi

Team Finland -verkoston kansainvälistymispalvelut jäsentyvät ja työnjako selkiytyy. Finpro keskittyy nyt yritysten maksuttomaan neuvontaan, kontaktien hakuun ja verkottamiseen. Oikean palvelun löytymistä helpottaa myös uusi Team Finland -sivusto, johon on ensi kertaa koottu yhteen valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut.

Article image

Maksutonta neuvontaa pk-yrityksille

Finpron kansainvälistymispalvelut (”Export Finland”) keskittyvät 3.9. alkaen pk-yritysten maksuttomaan neuvontaan ja verkottamiseen. Tyypillisesti Finpro-neuvonta tarkoittaa kansainvälisten bisnesmahdollisuuksien tunnistamista ja arviointia, kansainvälistymisstrategian sparrausta sekä yritysten verkottamista niin Suomessa kuin maailmallakin.

Uudistuksen myötä Finpro on luopunut maksullisesta konsultoinnista ja on nyt kokonaan julkisrahoitteinen toimija. Se tarjoaa yrityksille pääsääntöisesti vain ilmaisia palveluita eikä kilpaile yksityisten konsulttiyhtiöiden kanssa. Maksullinen konsultointitoiminta on siirtynyt yksityiseen Soprano Oyj -yritykseen (Finpro Consulting).

Finpron maksuttoman neuvontapalvelun laajuus on tyypillisesti muutamia työpäiviä. Mikäli yritys tarvitsee tätä laajamittaisempaa asiantuntijapalvelua Suomessa tai kohdemarkkinoilla, auttaa Finpro löytämään markkinoilta sopivimmat konsulttikandidaatit. Yritys valitsee itse, mitä konsulttia se käyttää. Finpro auttaa yrityksiä myös hakemaan julkista rahoitusta asiantuntijapalveluiden ostoon. Finpro-asiakkuus ei rajoitu vain yhteen neuvontahankkeeseen, vaan sama yritys voi saada myöhemminkin lisää maksutonta neuvontaa uusiin projekteihin.

Lisätietoja

Finpro

Team Finlandin verkkosivusto kokoaa julkiset kansainvälistymispalvelut

Yritysten käyttöön on avattu verkkosivusto, jonka tavoitteena on koota ja selkiyttää kansainvälistymispalveluiden runsasta tarjontaa. Sivustoon on koottu kaikki valtiorahoitteiset kv-palvelut Suomessa ja maailmalla kaikkiaan yli 70 eri maassa.

Lisätietoja

Team Finland

Hyödynnä kysymys-vastaus-koosteet:
Miten Finpro palvelee yritystäni jatkossa?
Mitä hyötyä Team Finland tuo pk-yritykselle käytännössä?