Tekesin Digiboosti-rahoitus yhdistää pk-yritykset ja vapaat digiosaajat

Kaikille pk-yrityksille avoimella Tekesin Digiboosti-rahoituskampanjalla yritykset voivat saada apua ja rahoitusta liiketoimintansa digitalisoimiseen.

Digiboosti-rahoituksen tavoitteena on tuoda kokonaan uudenlaista osaamista digitaalisuuden hyödyntämiseksi liiketoiminnassa pk-yrityksiin. Hankkeessa pk-yritys voi palkata digiosaajan tuotekehitystehtäviin tai kartoittamaan digitaalisuuden etuja yritykselle.

Palkattavat henkilöt voivat olla vastavalmistuneita, irtisanottuja tai työpaikkaa vaihtavia. Tekes voi maksaa vuoden ajan puolet digiosaajan tai jopa kokonaisen digitiimin palkkakuluista.

Digiboosti-rahoitus haetaan Tekesistä ja yritys asioi Tekesin kanssa koko projektin ajan. Digboosti jatkuu ainakin tämän vuoden.

Katso lisätiedot Digiboostista.