Tekesin rahoituspalvelut uudistuvat

Tekes vahvistaa palveluitaan, jotka auttavat kasvuyrityksiä menestymään vientimarkkinoilla ja kehittämään innovaatiokykyään. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus säilyy pääosin ennallaan.

Tekesin uusilla rahoituspalveluilla yritykset voivat kartoittaa kansainvälisiä markkinoita ja saada palautetta asiakkailta. Lisäksi niiden avulla voi kehittää johtamista sekä parantaa tutkimus- ja kehitystyön tulosten kaupallistamista ja innovaatiotyön systemaattista kehitystä. Tekesin verkkosivut ja hakemuspalvelu palvelee aiempaa kohdennetummin erikokoisia yrityksiä.

Tempo-rahoituspalvelu startup-yrityksille

Startup-yritysten Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoituksen nimi muuttuu Tempo-rahoituspalveluksi. Rahoituksen tavoitteena on auttaa alle 5-vuotiaita startup-yrityksiä kasvamaan nopeasti vientimarkkinoille.

Tempo-rahoituksen avulla yritys voi esimerkiksi kokeilla liiketoimintakonseptinsa toimivuutta ja hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta. Yritykset voivat esimerkiksi selvittää ketterästi keksintölähtöisten, alkuvaiheen hankkeiden elinkelpoisuutta tekemällä prototyyppejä ja kartoittamalla markkinoita.

Kiito-rahoituspalvelu pk-yrityksille ja midcap-yrityksille

Pk-yrityksille tarkoitettu Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus muuttuu Kiito-rahoituspalveluksi. Rahoituksen tavoitteena on innostaa pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla.

Yritys voi esimerkiksi kehittää kasvustrategiaansa ja parantaa valmiuksiaan vientimarkkinoilla selvittämällä markkinoita ja asiakastarvetta. Lisäksi rahoituksen avulla yritykset voivat uudistaa johtamista ja organisaation toimintatapoja vastaamaan paremmin kansainvälistymisen vaatimia muutoksia.

Uutena asiana tutkimus- ja kehitysrahoituksessa on midcap-yrityksille suunnattu tutkimus- ja kehitysrahoitus. Midcap-yritykset ovat suuria yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Midcap-yritykset voivat saada Tekesin t&k-rahoitusta samoilla rahoitusprosenteilla kuin suuryritykset, mutta midcap-yrityksiltä ei edellytetä yhtä tiivistä verkottumista pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on edistää lupaavien “pienten suurten” suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja siitä syntyvää vientiä.

Tutustu Tekesin rahoituspalveluihin.

Lähde: Tekes