Tekstiileiden vastuullisuus kiinnostaa kuluttajaa

Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut tuotteiden alkuperästä ja odottaa yritysten tuntevan tuotteidensa valmistusketjun. Harva kuitenkaan ymmärtää, kuinka pitkästä ja monimutkaisesta tuotantoketjusta todellisuudessa on kyse. Vastuullisuus ulottuu myös tuotteen käyttäjään.

Tekstiiliala on luonteeltaan globaalia. Joillakin yrityksillä on yhä tuotantoa Suomessa, mutta niidenkin materiaalit tulevat usein ulkomailta. Toiset hankkivat tuotteensa suoraan ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta. Aina ei muisteta, että valmistuspaikka sinällään ei vielä kerro paljoa tuotteen alkuperästä ja siitä, onko se vastuullinen tai vastuuton.

Varmistuakseen tuotteidensa vastuullisuudesta yrityksen on hyvä tuntea oman tuotantoketjunsa toimijat ja seurata heidän toimintaansa. Myymälöiden henkilökunta on puolestaan avainroolissa keskustelemaan vastuullisuudesta kuluttajien kanssa, ja siksi kysymyksiin on hyvä varautua ennakkoon.

Mitä Made in -merkintä kertoo?

Tekstiilituotteiden tuotantoketjut ovat tavallisesti pitkiä ja pitävät sisällään monia toimijoita. Kuluttajia kiinnostava made in -merkintä kertoo vain tuotteen viimeisestä merkittävästä valmistusvaiheesta, tavallisesti tekstiilituotteiden kohdalla ompelusta.

Todellisuudessa ompelu on vain yksi osa pitkää valmistusketjua ja voi olla, että esimerkiksi langan valmistus ja kankaan kudonta ovat tapahtuneet aivan toisaalla.

Miksi tietoa tuotantoketjusta ei aina ole tarjolla?

Tiedon saaminen tuotantoketjun kaikista vaiheista ja työolosuhteista on haastava tehtävä ja vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ketjun toimijoiden kesken. Esimerkiksi puuvillan alkuperän jäljittäminen saattaa olla haastavaa, kun ympäri maailmaa kasvatetut erät myydään tukkureille, jotka sekoittavat ne keskenään.

Läpinäkyvyyteen liittyvien vaatimusten kasvaessa yhä useampi toimija kertoo avoimesti tuotteidensa ja materiaaliensa alkuperästä. Aina tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla ja siihen voi olla useita syitä. Kyse ei välttämättä ole epäkohtien salailusta, vaan osa yrityksistä pelkää menettävänsä hyvät yhteistyökumppaninsa, jos kertoo niistä julkisesti.

Vapaaehtoiset kansainväliset aloitteet, esimerkiksi BSCI ja Better Cotton Initiative, ovat työkaluja vastuullisten toimintatapojen edistämiseen pitkissä hankintaketjuissa.

Mikä on kuluttajan rooli?

Vaatetusteollisuuden sosiaalinen vastuu on ollut julkisessa keskustelussa näkyvästi esillä. Maapallon resurssien huvetessa kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita myös vaatteiden kestävyydestä ja kierrätysmahdollisuuksista.

Tuotteen suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa, mutta myös kuluttajilla itsellään on tässä ratkaiseva rooli. Tutkimusten mukaan 2/3 tekstiilituotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy tuotteen käytöstä.

Vaatteet ja niihin käytetyt meteriaalit pysyvät pidempään kierrossa, jos kuluttajat osaavat huoltaa niitä hoito-ohjeen mukaisella tavalla.

Mitä seuraavaksi?

Tekstiilituotteiden uusiokäyttö ja kierrätysmahdollisuudet kehittyvät vauhdilla. Myös kysymykset materiaalien alkuperästä ja tuotteiden valmistuspaikoista lisääntyvät todennäköisesti entisestään.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on julkaissut alan yrityksille ohjekirjan vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi liitto kouluttaa ja neuvoo alan yrityksiä vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoitus on julkaistu Modin-lehdessä 4/2016