Tekstiili- ja muotiala peräänkuuluttaa aidosti vaikuttavaa yritysvastuulainsäädäntöä

Vastuullisuuden edistämiseksi tarvitaan velvoittavaa kansainvälistä sääntelyä, joka kattaa koko arvoketjun.

Vastuullisuus on jo vuosia ollut Suomen Tekstiili & Muodin strateginen painopistealue. Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset ovat pyrkineet edistämään vastuullisuutta arvoketjuissaan, mutta jotta muutos olisi aidosti merkittävä ja systemaattinen, tarvitaan myös lainsäädännön tukea.

”On tärkeätä saada nimenomaan EU-tasoiset pelisäännöt vastuullisuuden edistämiseen. Yritysvastuudirektiivi loisi yhtenäisen kehyksen vastuullisuudelle, mikä parantaisi monien suomalaisten yritysten asemaa ja edistäisi yritysten tekemän vastuullisuustyön vaikuttavuutta”, toteaa Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtava vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija.

Tekstiili- ja muotialan arvoketjut ovat monimutkaisia ja globaaleja, mikä vaatii järjestelmällistä työtä ja panostuksia vastuullisuuden varmistamiseksi. Toiminnan läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi tarvitaan velvoittavaa kansainvälistä sääntelyä, joka kattaa koko arvoketjun.

”Vaikka nykymuotoinen ehdotus ei ole kaikilta osin täydellinen, se on silti askel oikeaan suuntaan. Valmistelun aikana olemme peräänkuuluttaneet harmonisointia ja selkeyttä, jotta saisimme aidosti vaikuttavaa lainsäädäntöä, joka suojelee ihmisoikeuksia ja ympäristöä”, sanoo Gädda.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatevallankumousta vietetään kymmenettä kertaa

VTT:n vetämässä PESCO-UP-hankkeessa kehitetään polyesteri-puuvillajätteen kierrätystä

Uutishuone