Tekstiili- ja muotiala tänään, osa 7: Suomi on yli viiden miljardin euron kuluttajamarkkina

Suomalaiset käyttävät pukeutumiseen vuosittain 4,8 miljardia euroa ja kodintekstiileihin 0,5 miljardia euroa. Tekstiilit ja muoti ovat merkittäviä kulutuskohteita suomalaisille. Ihmisten tavat ostaa ovat murroksessa, ja vaatteiden ostaminen hajaantuu entistä useampiin erilaisiin ostopaikkoihin.

Vaatteiden osuus suomalaisten kaikesta rahankäytöstä on 4,2 %, ja osuus on laskenut viime vuosikymmeninä. Vaatteisiin käytetyn rahasumman suhteellinen osuus pienenee, koska rahaa on käytettävissä enemmän ja vaatteet ovat aiempaa edullisempia. Eniten kotitaloudet käyttävät rahaa asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan.

Kuva: Suomalaisten rahankäyttö eri kohteisiin 1975–2017, %-osuus kaikesta rahankäytöstä. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Suomalainen käyttää vaatteisiin ja jalkineisiin keskimäärin 870 euroa vuodessa.  Tästä 750 euroa kuluu vaatteisiin ja 120 euroa kenkiin. Kodintekstiileihin Suomessa käytetään keskimäärin 100 euroa vuodessa asukasta kohden. Suomalaisten rahankäyttö vaatteisiin on pysynyt viime vuosina varsin vakaana, ja asukasta kohden laskettuna vaatteisiin käytetyt eurot eivät ole juurikaan muuttuneet 2010-luvulla. Isoja muutoksia sen sijaan tapahtuu ihmisten ostostottumuksissa.

Kuva: Suomalaisten rahankäyttö vaatteisiin ja jalkineisiin 1975-2017. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Ihmisten tavat ostaa ovat murroksessa. Ostaminen hajaantuu: vaatteita ostetaan perinteisten vaatekauppojen lisäksi marketeista, tavarataloista, urheilukaupoista sekä suomalaisista ja ulkomaisista verkkokaupoista. Lisäksi kuluttajien välinen vertaiskauppa on merkittävä ilmiö suomalaisten vaate- ja tekstiiliostoissa. Athleisure-trendi ja urheilumuodin käyttö laajemmin vapaa ajalla näkyvät urheilun vähittäiskaupassa, joka on ollut kasvussa koko 2010-luvun. Samaan aikaan perinteinen vaatteiden vähittäiskauppa on ollut laskussa.

Kuva: Vähittäiskaupan eri toimialojen liikevaihdon kehitys 2010-luvulla. Lähde: Tilastokeskus, kaupan liikevaihtokuvaaja. 

Tekstiili- ja muotiala on globaali ja erittäin kilpailtu toimiala. Alan valmistajat, suunnittelijat ja vähittäiskauppa ovat kovassa kansainvälisessä kilpailussa paitsi viennissä, niin myös kotimaisen kaupan hyllyllä.

Suomalaisilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä on kasvun mahdollisuuksia viennin ohella myös kotimarkkinalla. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kiinnostuneita suomalaisista vaate- ja sisustusbrändeistä ja he toivoisivat, että niitä olisi paremmin saatavilla. Kuluttajien tavoittamisessa kaupoilla ja niiden valikoimalla on tärkeä rooli.

Tutustu alan ajankohtaisiin tietoihin ja tilastoihin Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua -julkaisussa.

Tutustu tekstiilin ja muodin rahankäytön tilastoihin tarkemmin.

Tekstiili- ja muotiala tänään -artikkelisarja pureutuu alan keskeisiin kysymyksiin. Kevään 2019 aikana julkaistaan artikkeleita, joissa muun muassa avataan alan toimintaympäristöä, yritysten toimintamalleja ja tuotteiden hinnan muodostumista.