Tekstiili- ja muotialan ammatillinen koulutus uudistuu – työelämälähtöisyys tärkeää

Tekstiili- ja muotialan ammatilliset tutkinnot uudistetaan kahden tulevan vuoden aikana. Uudistuksessa tärkeää on ottaa huomioon työelämän tarpeet.  Alalle valmistuvilla tulee olla riittävää tekstiili-, materiaali- ja liiketoimintaosaamista. Nyt näin ei ole, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n selvitys.

Tekstiili- ja muotialan perus-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinnot uudistetaan vuosien 2017-2018 aikana. Uudistus on tarpeen, sillä nyt koulutuskenttä on hajanainen, eivätkä koulutuksen painopisteet vastaa parhaalla mahdollisella tavalla alan yritysten tarpeisiin. Yrityksillä on ollut haasteita löytää esimerkiksi teollisen ompelun tai alan liiketoiminnan osaajia.

Alan osaamistarpeita:
Kansainvälinen liiketoiminta, materiaalit,
markkinointi, brändinrakentaminen,
myynti,
liiketoiminnan kehittäminen,
suunnittelu,
tuotekehitys, teollinen monivaiheompelu, kielitaito.

Alan ammatillinen koulutus on hajautunutta: oppilaitoskenttä ja tutkintonimekkeet ovat hajanaisia. Koulutus on myös painottunut liikaa käsi- ja taideteolliselle puolelle, ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden osaaminen ei aina vastaa työelämän tarpeita.

– Suomessa tarjottavaa tekstiilialan koulutusta tulee uudistaa. Työelämässä tarvitaan monipuolista ja ajantasaista osaamista esimerkiksi materiaaleista ja liiketoiminnasta. Tarvitsemme tekstiili- ja muotialan tutkinnot, jotka antavat työelämään siirtyvälle valmiudet toimia pätevänä osaajana tekstiili- ja muotialan yrityksessä. Moniosaaminen on monessa yrityksessä tänä päivänä elinehto, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Suomen Tekstiili & Muoti ry toteutti jäsenistönsä koulutuskysyntää ja toimialan koulutustarjontaa koskevan koulutusselvityksen keväällä 2016. Kyselyn tuloksista kävi ilmi selvästi, että tämänhetkinen tekstiili- ja muotialan koulutus ei vastaa yritysten osaamistarpeita. Moni yritys joutuu kouluttamaan työntekijöitään itse.

Meneillään olevan hallituskauden aikana aiotaan toteuttaa mittavat ammatillista koulutusta koskevat uudistukset ja säästöt.

– Säästöt leikkaavat varoja myös tekstiili- ja muotialan koulutuksesta. Tutkintojen uudistuessa ja säästöjen realisoituessa on tärkeää, että alan koulutusta tuodaan tähän päivään ja fokusoidaan sitä vastaamaan aiempaa paremmin työelämän tarpeita. Alan koulutusta ja oppilaitosverkkoa pitää tarkastella pitäen mielessä ennen kaikkea opetuksen laatu ja osaamisen ajantasaisuus.

– Valmistuneilla pitää olla valmiuksia työllistyä alan yrityksiin tai perustaa oma, pärjäävä yritys. Ei ole kenenkään etu, jos työllistyminen opiskelujen jälkeen ei onnistu, Auvinen sanoo.

Tekstiili- ja muotialan ammatillisen koulutuksen uudistamisesta keskustellaan perjantaina 11.11.2016 Opetushallituksen seminaarissa. Seminaarissa määritellään tekstiili- ja muotialan tulevaisuuden osaamistarpeet yhdessä työelämän ja koulutuksenjärjestäjien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Suomen Tekstiili & Muoti esittelee tilaisuudessa koulutuskyselynsä tulokset.