Tekstiili- ja muotialan ammattilaiseksi: Millaista on vastuullisuuspäällikön työ Finlaysonilla?

Kun koulu loppuu -sivustolla esitellään tekstiili- ja muotialan ammatteja koululaisille, opiskelijoille ja opinto-ohjaajille. Uusimmassa videossa Elli Ojala kertoo vastuullisuuspäällikön työstä Finlaysonilla.

Vastuullisuuden merkitys tekstiili- ja muotialalla kasvaa koko ajan. Kuluttajat peräänkuuluttavat tuotannon läpinäkyvyyttä ja ympäristöstä huolehtimista yhä enemmän.

Elli Ojalaa inspiroi työssä se, että hän tuntee tekevänsä työllään maailmasta parempaa paikkaa. Kansainvälisen liiketalouden tradenomitutkinnon sekä ympäristöjohtamisen maisteritutkinnon suorittanut Ojala korostaa, kuinka tärkeää työssä on osata perustella, miten vastuullisuusasiat hyödyttävät liiketoimintaa.

”On selvää, että yritysten pitää kiinnittää enemmän huomiota vastuullisuuteen myös liiketoiminnassa. Liiketoimintaa ajatellen se on elinehto. Tämä on tulevaisuuden ala. Meidän tulee jättää jotenkin järkevä maailma ja ympäristö tuleville sukupolville”, Ojala sanoo.

Vastuullisuuspäällikön työ on monipuolista ja kansainvälistä. Alan yritysten toiminta on lähes aina kansainvälistä, koska tekstiilituote syntyy aina monen toimijan yhteistyönä. Raaka-aineen tuotanto, langan kehräys, värjäys ja kankaan valmistus ja vaatteen ompelu ovat vaiheita, joista ainakin osa tapahtuu muualla kuin Suomessa.

”Tekstiilialalla hankintaketjut ovat pitkiä. Ketju lähtee puuvillapellolta ja kulkee monen vaiheen kautta kauppaan myytäväksi tuotteeksi. Kaikki ketjun vaiheet tulisi tuntea, jotta vastuullisuutta voidaan lähteä edistämään toimitusketjuissa.”

Vastuullisuuspäällikkö on esimerkki tekstiili- ja muotialan uudemmista ammateista. Suunnittelun ja tuotteiden valmistuksen lisäksi yrityksissä toimitaan mm. kaupallisen ja teknisen alan työtehtävissä. Alalla voi työskennellä asiantuntija- ja johtotehtävissä tai myynnin, markkinoinnin ja brändinrakentamisen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa.

Suomen Tekstiili & Muoti esittelee Kun koulu loppuu -sivustolla tekstiili- ja muotialan työelämää ja ammatteja.

Lue lisää alan koulutuksesta sivuiltamme.