Tekstiili- ja muotialan talouskatsaus: alan yritykset suhtautuvat varovaisesti suhdannetilanteeseen

Tekstiili- ja muotialan talouskatsauksissa pureudutaan uusimpiin tilastoihin ja perehdytään alan tilanteeseen. Uusin talouskatsaus keskittyy tekstiili- ja vaatealan liikevaihdon kehitykseen, suhdanteisiin ja tavaraviennin- ja tuonnin tilastoihin.

Tekstiili- ja vaatealalla ei nähty viime vuonna suuria kasvulukuja. Tekstiilialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 0,4 %, ja vaateala päätyi niukasti miinukselle. Positiivista kuitenkin oli tekstiilialan vientiliikevaihdon ja vaatealan kotimaan myynnin kasvu.

Tekstiili- ja vaatealan yritykset suhtautuvat tällä hetkellä varovaisesti alan suhdannetilanteeseen ja lähikuukausien kehitykseen. Alan tavaravienti kasvoi viime vuonna ja vientimarkkinat ovat monipuolistuneet. Lue lisää talouskatsauksesta (pdf)

Toukokuun 2019 talouskatsaus perustuu Tilastokeskuksen ja Tullin virallisiin tilastoihin ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometriin.

Seuraava tekstiili- ja muotialan talouskatsaus ilmestyy syksyllä 2019.

Suomen Tekstiili & Muoti julkaisee talouskatsauksen lisäksi laajempia tilastoja alan yritystoiminnasta, ulkomaankaupasta ja kuluttajien rahankäytöstä.

Tutustu myös Tekstiili- ja muotiala tänään -artikkelisarjaan, jossa muun muassa avataan alan toimintaympäristöä, yritysten toimintamalleja ja tuotteiden hinnan muodostumista. 

Alan tietoja ja tilastoja löydät myös Kohti tekstiili- ja muotialan kestävää kasvua -julkaisusta.