Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut alkaneet

Suomen Tekstiili & Muoti ja Ammattiliitto Pro ovat aloittaneet toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut.

Toimihenkilöiden TES-neuvotteluissa keskeisiä teemoja ovat palkkaratkaisun suuruus ja kiky-työajanpidennystä koskevat asiat. Nykyinen toimihenkilösopimus on voimassa tammikuun loppuun saakka.

Myös työntekijöiden sopimuksesta neuvotellaan

Myös tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimusneuvottelut Teollisuusliiton kanssa jatkuvat edelleen. Neuvottelut ovat olleet haasteelliset, koska osapuolten näkemykset kiky-työajanpidennyksestä ja palkankorotusten tasosta ovat poikenneet olennaisesti toisistaan.

Vaikka työntekijöiden työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt marraskuun lopussa, työrauha on pysynyt yllä ja neuvotteluja on jatkettu. Työntekijöihin noudatetaan sopimuksettomasta tilasta huolimatta yhä vanhan työehtosopimuksen määräyksiä, koska kumpikaan osapuolista ei ole katkaissut neuvotteluja.