Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöille neuvottelutulos

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimusalalle on saatu neuvottelutulos. Uusi työehtosopimus on kaksivuotinen. Sopimuksen piirissä on noin 1500 toimihenkilöä.

Tehdyn palkkaratkaisun mukaan palkankorotusten suuruudesta, ajankohdasta ja kohdennuksesta voidaan sopia paikallisesti. Jollei paikallisesti toisin sovita, palkankorotukset vuodelle 2023 koostuvat kahdesta 381 euron suuruisesta kertaerästä ja marraskuulle ajoittuvasta 2,2 prosentin yleiskorotuksesta. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan kesäkuussa 3,1 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,4 prosentin työpaikkakohtaisella erällä, jonka käytöstä päättää työnantaja. Tarkemmasta työehtosopimuksen sisällöstä tiedotetaan liiton työmarkkinakirjeellä.

Tuija Vehviläinen

Työmarkkinapäällikkö, TES- ja työlainsäädäntöasiat

+358 40 751 9543
tuija.vehvilainen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Selvitämme nuorten vaatekulutuskäyttäytymistä Village for Sustainable Clothing -hankkeessa

Tekstiili- ja muotialan työntekijöille neuvottelutulos

Uutishuone