Tekstiili- ja muotialan yritysten tilanne edelleen todella vaikea, osalle helpotusta suojavarustetuotannosta 

Monilla tekstiili- ja muotialan yrityksillä liikevaihto on romahtanut, eivätkä näkymät parane kesää kohti mentäessä. Valmistelussa oleva kustannustuki on erittäin tervetullut, mutta sen valmistelussa on vielä monia kysymysmerkkejä.

Tuoreessa koronakyselyssä yli kolmannes alan yrityksistä kertoo liikevaihdon pudonneen alle puoleen normaaliin toukokuuhun verrattuna. Yrityksistä noin 70 % on jo lomauttanut henkilöstöään tai lomauttaa lähiaikoina. Noin joka kymmenes yrityksistä on vaarassa ajautua konkurssiin.  

Tuoreen koronakyselyn hyvät uutiset ovat, että tilanne ei ole merkittävästi huonontunut huhtikuusta: konkurssia pelkäävien osuus ei ole kasvanut, ja lomautuksia tehneiden osuus on suunnilleen samaIkävä uutinen on se, että tilanne ei ole vielä helpottunut, ja peräti yhdeksän kymmenestä yrityksestä ennakoi kesäkuulle normaalia alhaisempaa liikevaihtoa,” kertoo tilastoasiantuntija Hanne Mikkonen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä. 

Tekstiili- ja muotialan tilanne on huonompi kuin elinkeinoelämällä keskimäärin: lomautukset ovat yleisempiä ja liikevaihto on laskenut useammalla yrityksellä kuin koko yrityskentässä keskimäärin”, Hanne Mikkonen jatkaa. 

Yritykset hakeneet aktiivisesti kriisitukia 

Jo 85 % alan yrityksistä on hakenut tai on aikeissa hakea valtion tarjoamia tukia, kuten Business Finlandin tai ELY-keskuksen tukia. Yritykset suhtautuvat kuitenkin kriittisesti hallituksen toimenpiteisiin yritysten tukemiseksi koronakriisissä: vain 7 % vastaajista sanoo, että hallituksen tähän mennessä tekemät toimet helpottavat yrityksen tilannetta paljon.  

Suora tuki on yrityksille akuutissa kassakriisissä todella tärkeää. Tähän saakka valtion tuet ovat toistaiseksi olleet pitkälti kehittämistukia, joita ei voi käyttää operatiiviseen toimintaan. 

Nyt valmistelussa oleva kustannustuki helpottaa todennäköisesti pienempien yritysten tilannetta. Jos tuen katto asetetaan 200 000 euroon, se on kuitenkin isommille yrityksille riittämätön. Valmistelussa on vielä paljon avoimia kysymyksiä, ja kestää viikkoja ennen kuin tuki saadaan käyntiin. Ne viikot voivat olla yrityksille kriittisiä”, sanoo rahoituksesta vastaava asiantuntija Anne Ruokamo Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä. 

Vuokranantajien vastaantuloa tarvitaan edelleen 

”Nyt on ollut paljon puhetta ravintoloiden tilasta ja tuista, mutta asiakaskadosta kärsivät yhtä lailla tekstiili- ja muotialan kauppa kuin monet palvelutkin”, Anne Ruokamo sanoo. 

Osa alan yrityksistä on saanut vuokranantajilta helpotuksia vuokriin. Vuokranantajien suhtautuminen asiaan kuitenkin vaihtelee.  

”Tilapäinen vapautus vuokrasta tai vuokran alennus olisi edelleen tärkeää. Vuokrien maksun siirtäminen parin-kolmen kuukauden päähän ei valitettavasti auta yrityksiä, vaan nyt tarvitaan konkreettista vastaantuloa”, Anne Ruokamo sanoo 

Helpotusta verkkokaupasta ja kasvomaskien valmistuksesta 

Alan yritykset ovat kehittäneet erilaisia selviytymisstrategioita kriisin keskellä. Yli puolet koronakyselyn vastaajista kertoo verkkokaupan kasvun paikkaavan koronakriisin aiheuttamaa liikevaihdon menetystä vähintään hieman tai jonkin verran.  

”Verkkokauppa ottaa merkittävää loikkaa koronakriisin myötä. Vaikka monilla yrityksillä verkkokauppa kasvaa nyt nopeasti, niin se ei riitä paikkaamaan perinteisten myymälöiden puolelta tulevia menetyksiä”, Hanne Mikkonen kertoo.  

Osa alan yrityksistä on alkanut valmistaa niin sanottuja kansanmaskejaeli kankaisia standardoimattomia kasvomaskeja. Reilu kolmannes yrityksistä kertoo, että maskien valmistus paikkaa liikevaihdon menetyksiä vähintään hieman. Lisäksi noin 15 % yrityksistä on saanut apua liikevaihdon menetyksiin terveydenhuollon suojavarusteiden, kuten esimerkiksi suojatakkien valmistuksesta 

11.-12.5.2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 66 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 36 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa yli 2 400 henkilöä ja tekevät yli 620 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa EK:n koronakyselyä. 

Liite: Koronakyselyn tulokset 14.5.2020 (pdf)

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Euroopan komissiossa kaivataan tekstiilialan toimijoiden sitoumuksia tekstiilien siirtymäpolkuun

Uutishuone