Tekstiili- ja vaatealan yritysten suhdannenäkymät plussalla

Elinkeinoelämän keskusliitto kysyi yrityksiltä heinäkuussa, miten ne arvioivat suhdannekehitystään kesän ja syksyn 2016 aikana. Suhdannebarometrin mukaan tekstiili- ja vaateteollisuuden suhdannetilanne on edelleen heikko, mutta suhdannenäkymät lähitulevaisuudelle ovat vahvistuneet.

Saldoluku

Vastausten perusteella lasketaan tunnusluvuksi saldoluku. Saldoluvussa positiivista kehitystä kuvanneiden osuudesta vähennetään negatiivista kehitystä kuvanneiden osuus. Jos saldoluku on positiivinen, niin useampi yritys näkee alan kehityksen positiivisena kuin negatiivisena.

Suhdannebarometrissa tiedustellaan yritysten näkemystä suhdanteiden kehittymisestä. Tekstiili- ja vaatealan yritykset kokevat suhdannetilanteen edelleen heikoksi. Vastaajista 60 prosenttia arvioi suhdannetilanteen negatiiviseksi ja vain 19 prosenttia positiiviseksi, eli saldoluku oli -41. Trendi on kuitenkin parempaan suuntaan, sillä saldoluku nousi edellisiin kyselyihin verrattuna ja oli heinäkuussa korkeimmillaan kahteen vuoteen.

Erityisen positiivista kehitystä on tapahtunut suhdannenäkymissä: useampi yritys kokee tulevat suhdannenäkymät positiiviseksi kuin negatiiviseksi, ja saldoluku oli heinäkuussa niukasti plussalla (+3). Alan suhdannenäkymien saldoluku on ollut plussalla viimeksi vuonna 2010.

EK SB

Kuva: Suhdannebarometri 2/2016 (klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Muihin aloihin verrattuna tekstiili- ja vaateala sijoittuu suhdannenäkymiltään keskijoukkoon. Positiivisimmat näkymät ovat tällä hetkellä rakennusalalla. Tekstiili- ja vaatealan kanssa samoihin suhdannenäkymien saldolukemiin asettuvat metsä- ja elintarviketeollisuus.

Tuotannon ja myynnin kasvun esteitä kokee suhdannebarometrin mukaan 73 prosenttia tekstiili- ja vaatealan yrityksistä. Merkittävimmät esteet ovat riittämätön kysyntä (61 %) sekä ammattityövoiman puute (12 %).

Vastaajayritysten henkilöstömäärä kasvoi jonkin verran huhtikuussa tehtyyn edelliseen kyselyyn verrattuna. Kolmasosalla vastaajista henkilöstön määrä oli kasvanut ja vain 8 prosentilla vähentynyt. Henkilöstön määrän odotetaan kuitenkin pienenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myös tuotannon määrä vastaajayrityksissä kasvoi hivenen viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta tulevien kolmen kuukauden aikana tuotannolle ennustetaan niukkaa supistumista.

Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatealan suhdannetilanne näyttäytyy siis barometrin mukaan heikkona, mutta suhdannenäkymien kipuaminen plussalle antaa toiveita positiivisemmasta kehityksestä loppuvuonna.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Heinäkuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 17 vaateteollisuuden ja 6 tekstiiliteollisuuden yritystä, jotka työllistävät Suomessa yhteensä noin 2 900 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa.

Lisätietoja EK:n suhdannebarometrista